PO(d)GLĄDY

Podglądy TR nr 132

 •     Panowie, zaczynamy…Zdają się mówić prowadzący uroczystości Dnia Energetyka w kozienickim amfiteatrze - Paulina Chylewska i Maciej Kurzajewski do zaproszonych na scenę: Krzysztofa Figata prezesa ENEA Wytwarzanie, Mirosława Kowalika – prezesa ENEA, Jana Mazurkiewicza – zastępcy prezesa ENEA Wytwarzanie i Mariusza Prawdy przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach ( pierwszy z lewej).  I zaczęli od bardzo ważnej sprawy.  Prezes Enea Wytwarzanie poinformował, że  uczestników  Festynu  informuje, jako pierwszych  o pozytywnych rezultatach synchronizacji Bloku B11  o mocy  1075 MW z krajowym systemem energetycznym  Z kolei Mirosław Kowalik prezes ENEA  podkreślił, ze jest on jednym  z najnowocześniejszych obiektów energetycznych na świecie. Pełna synchronizacja nastąpi w grudniu tego roku. Koszt budowy bloku energetycznego  nr 11 w elektrowni ,,Kozienice’ w6yniesie  6,5 mld złotych. Widownia zareagowała oklaskami.


 • Dożynkowe  pogawędki…

Poseł Robert Mordak z  Klubu Kukiz 15 (z prawej) podczas rozmowy z wiceprezesem Mazowieckiej Izby Rolniczej   Kazimierzem Szubińskim i przewodniczącym jej Rady Powiatowej w Zwoleniu Władysławem Piorunem. Do pogawędki  doszło przed stoiskiem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych podczas Zwoleńskiego Festiwalu Chleba. Okazuje się, że chleb nie tylko smakuje, lecz także łączy ludzi.


 • Jak Andrzej z Andrzejem

Starosta kozienicki Andrzej Jung i poseł Andrzej Kosztowniak dzielili się chlebem na dożynkach powiatowo- gminnych w Garbatce Letnisko. Przy okazji  rozmawiali,  jak Andrzej z Andrzejem. • Czyżby?

 Wójt  gminy Garbatka Letnisko Robert  Kowalczyk(z prawej) przy dzieleniu się dożynkowym chlebem  wymieniał poglądy z radnym sejmiku Leszkiem Przybytniakiem i wicemarszałkiem Mazowsza  Rafałem Rajkowskim. Czyżby zamierzał pójść w ich ślady?

 


 • Chomentowianki laureatkami  Mazowsza!

Wieniec wyczarowany  z prosa, lnu, runa leśnego, barwinku i zatrawianu  przez członkinie Zespołu Ludowego Chomentowianki został uznany za najpiękniejszy spośród 80 innych dostarczonych do oceny przez wykonawców z 34 powiatów na Dożynki Województwa Mazowieckiego  w Sierakowie (powiat przasnyski).   Czy ujrzymy go  na Dożynkach Prezydenckich w Spale

 


Dożynkowi druhowie…

  Starosta zwoleński Waldemar Urbański (w środku) z zastępcą burmistrza Zwolenia Włodzimierzem Kabusem i wójtem gminy Przyłęk  Maranem Kuś (z prawej) podczas krótkiej przerwy w realizacji napiętego programu  Zwoleńskiego Festiwalu Chleba. 

PO(d)GLĄDY TR nr 131

 • Pamięć o  walkach  na przyczółku...

  Kombatanci WP  i samorządowcy  ziemi radomskiej zorganizowali  w Studziankach Pancernych,  Magnuszewie i Mniszewie   uroczystości patriotyczne  z okazji  73 rocznicy  krwawych,  zwycięskich walk  o utworzenie  i utrzymanie przyczółka warecko – magnuszewskiego. Była modlitwa ekumeniczna, wystąpienia uczestników,   kwiaty i wieńce   pod pomnikami i na mogiłach  oraz  pokaz sprawności ćwiczebnej  żołnierzy współczesnej  brygady pancernej im. T.. Kościuszki.  W Studziankach Pancernych uczestnikom podobało się  obszerne wystąpienie wieloletniego leśniczego z Dobieszyna Jana Chryzostoma Czachowskiego, potomka  płk.. Dionizego Czachowskiego, bohatera powstania styczniowego. Pan Jan od dziesiątków lat   gromadzi materiały    o  bojach toczonych na tym przyczółku, zawierające interesujące opinie uczestników, m.in. dowódców wojskowych  marszałka K. Rokossowskiego i gen. W. Czujkowa, obrońcy Stalingradu.

-Ważną  rolę w utworzeniu a przede wszystkim utrzymaniu Przyczółka Warecko – Magnuszewskiego odegrały formacje polskie różnych opcji politycznych:   berlingowcy   z 1.AWP czyli  ci, którzy nie zdążyli do armii Andersa, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Armia Ludowa.  Żołnierz 1 Armii Wojska Polskiego, mimo braków w wyszkoleniu bojowym, wykazał  umiejętność  prowadzenia walki. Otrzymane zadania wykonywał z największym poświęceniem, wykazał się też hartem ducha, wytrzymałością, wolą walki, odwagą i rozwagą, zimną krwią….  Żołnierz 1 AWP był przekonany, że  przez  udział  w krwawym  boju  o zdobycie i utrzymanie  przyczółka, pomaga  walczącej, umęczonej Warszawie…

Taki był doraźny  cel przerzucenia  przez   dowódcę I frontu białoruskiego  marsz. K. Rokossowskiego oddziałów 1. AWP, w tym 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte z rejonu  Puław i Janowca bliżej stolicy. Cel najbliższy  został zniweczony ,  wydanym  5 sierpnia 1944 roku przez  przywódcę ówczesnego ZSRR Józef Stalina zwięzłym  rozkazem:. …,,wstrzymać ofensywę na Warszawę, czekać dalszych rozkazów”..

- Żołnierz 1 .AWP zasłużył na godne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci – podkreślił Jan Chryzostom Czachowski, mając także na względzie dalszy   chlubny szlak bojowy  I Armii WP i Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, uwieńczony  zbrojnym  udziałem   w pokonaniu hitlerowskiej III Rzeszy • Dorodne warzywa…

  Leszka Przybytniaka  przewodniczącego  sejmikowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi   spotkaliśmy  na dożynkach w Stanisławowie , doradzającego  pani Ewie Malec kierowniczce wydziału rolnictwa i ochrony środowiska UM w Kozienicach w wyborze dorodnych warzyw z tegorocznych plonów. Prezentuje właśnie  m.in. okazały egzemplarz cukinii, choć ogórki też w tym roku obrodziły. •  

  Papryka i miody

  Zbigniew Gołąbek radny województwa mazowieckiego, na święcie papryki  w Klwowie zainteresował małżonkę Jadwigę kolorowymi odmianami papryki ciepłolubnej, uprawianej przez rolników w tunelach ogrodniczych. Chyba przekonał ją do większej transakcji, bowiem na dożynkach w Kozienicach,   bez udziału małżonki zakupił miody dla ich dwojga i wnucząt,  których  wystarczyć powinno na całą zimę 

 • Z kościoła na święto papryki… Cyfrówka TR  uchwyciła   starostę radomskiego Mirosława Ślifirczyka i wójta  gminy Przytyk  Dariusza Wołczyńskiego  na schodach,  prowadzących  pośpiesznie z kościoła  w Przytyku na parking, skąd państwo udali się do Słowikowa na  XIX Ogólnopolskie  Święto Papryki
 • Statuetki dla Pań ... Jubilaci 100-letniej OSP z podradomskich Bartodziejów okazali się dżentelmenami. Wiedząc, że otrzymają od gości wiele  gadżetów wartych zachowania , pomyśleli także o osobach zaproszonych . Prezes OSP dh Zbigniew Marciniak i kronikarz jednostki  dh Wojciech Ćwierz wręczają właśnie okolicznościową statuetkę pani Wójt Gminy Jastrzębia Elżbiecie Zasada i  pani Teresie Bartosiewicz  Przewodniczącej Rady Powiatu Radomskiego.


 

 

 • Deszczowe Dożynki ...... Pierwsze na ziemi radomskiej dożynki powiatowo-gminne w Chotczy odbywały się w deszczowej aurze. Wójt gminy Janusz Witczak i przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Śmietanka oraz  stojące nieopodal  panie  oglądali występy zespołów ludowych i  młodzieżowe ,,Aksamitki” pod parasolami. Trzymając parasole   nie byli w stanie oklaskiwać występów zespołów  ludowych z gmin powiatu lipskiego , młodzieżowych ,,Aksamitek”.  Ich   wytrwałość   pod sceną  przez całą część artystyczną potwierdza, że są fanami wykonawców melodii ludowych..
 • Najszybsza pielgrzymka ....Organizatorzy zwoleńskiej pielgrzymki pieszej do Częstochowy poinformowali, że byli  nie tylko bardzo liczną  lecz  prawdopodobnie  najszybszą grupą pątników. W ciągu godziny  przemierzali  średnio 6 kilometrów. Dużo, zważywszy, że w grupie zwoleńskich pielgrz6ymów było wiele dzieci i osób   starszych. Niektóre z pań też  mogłyby poszczycić się rekordami uczestnictwa. Intencją  pielgrzymów  podążających corocznie do Częstochowy  nie jest    jednak bicie rekordów.
PO(d)GLĄDY TR nr 129

 • Uśmiech życzliwości
 • Przyjemnie jest popatrzeć na tak przyjemny uśmiech  dwóch  urzędowych panów.  Wyczuwa sięnim życzliwość. Nie kierują go ku siebie, lecz  raczej  do uczestników pożytecznego społecznie  spotkania  zorganizowanego przy ul. Kościuszki 5 w sprawie podpisania umowy w sprawie realizacji projektu  wykorzystującego  Odnawialne Źródła Energii.


 • Parlamentarni strażacy…

Posła PSL Mirosława Maliszewskiego spotkaliśmy tym razem  na jubileuszu 100-lecia OSP Borowe, wbijającego  młoteczkiem swoje nazwisko na tablicy pamiątkowej i sięgającego   do  portmonetki.  Prezes Polskiego Związku Sadowników wspomniał, ze jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaków i rzeczywiście w Internecie spotka ć można jego interwencje inspirowane przez strażaków.  Kliknęliśmy, by się przekonać, że  strażackie lobby skupia prawie setkę parlamentarzystów, choć tylko czwórkę senatorów. W Sejmie  przynależą  do PZS  posłowie różnych klubów i sporo  posłanek. Prawdopodobnie nie wykłócają  się tak, jak podczas obrad plenarnych. 

 

 • Z powagą i  kurtuazją

  Burmistrz Mogielnicy dr Sławomir Chmielewski, jak każdy zaproszony gość na jubileusz 100-lecia OSP Borowo, otrzymał   od gospodarzy na pamiątkę  wydawnictwo. Chodzi o II tom książki pt,, Dzieje Mogielnicy”. A Borowie przynależy do gminy Mogielnica  Coś nam się wydaje, że jej samorządowy gospodarz ma swój udział w  wydaniu II tomu. Zachował jednak przypisaną   gościowi  powagę i kurtuazję.


 •  4. MEDAL PROMASOVIA

  Letni kalendarz obfituje w wydarzenia pełne radości i zabawy. Zdarzają się jednak także poważne, refleksyjne. W Kazanowie  było takim  spotkanie nielicznych już   żyjących kombatantów Zgrupowania BCH ,,Ośka” . Jeden z najmłodszych, Mieczysław Wojtyniak  z Kroczowa Mniejszego został uhonorowany Medalem Pamiątkowym PRP MASOVIA. W imieniu  Adama Struzika Marszałka Województwa  Mazowieckiego wręczył odznaczenie , Zbigniew Gołąbek radny sejmiku. Potraktował to jako uhonorowanie patriotycznej rodziny Wojtyniaków, w tym zaangażowanych - matki i sióstr Brat Mieczysława Tadeusz  Wojtyniak ,,Baca’ walczył w oddziałach leśnych zgrupowania prawie przez całą wojnę i dosłużył się stanowiska zastępcy  dowódcy.  Zmarł jesienią 1944 roku od ran  odniesionych  w walkach, w lasach starachowickich.  Działający w konspiracji jego ojciec Józef został aresztowany i osadzony w hitlerowskim obozie. Nie wrócił.

 

 • W  samorządowej bliskości

  Gospodarze  gmin Garbatka i Sieciechów  jak przystało na położone w bliskości  siebie odwiedzają się.  Tym razem   wójtom – Robertowi Kowalczykowi i  Marianowi  Zbigniewowi Czerskiemu oraz przewodniczącym Rad Gmin  -  Włodzimierzowi Mazurowi  i  Kazimierzowi   Mastalerzowi pstryknęliśmy fotki w  Dni Garbatki na Polance.  W niedzielę 23 lipca była rewizyta  na Festynie Gminy Sieciechów.

 • By wszystko grało…

Impreza tak urozmaicona i ciekawa w odbiorze, jak Dni Skaryszewa,  wymaga dobrego pomysłu, organizacji i koordynacji. Do koordynacji są zaangażowani funkcyjni pracownicy Urzędu Miejskiego  i radni. Na zdjęciu: Sekretarz Iwona Kilianek, radna Miasta Gminy Skaryszew Krystyna Barańska  oraz radni powiatu  Łukasz Figura i Zdzisław Mroczkowski

 


 

 

PO(d)GLĄDY TR nr 128

 • Błogosławiony między Gołąbkami..

W uroczystości  jubileuszu 100 – lecia OSP w Suchej, gmina Białobrzegi, w sektorze  dla gości poseł PiS Dariusz Bąk siedział między druhami OSP - Zbigniewem Gołąbkiem wiceprezesem strażaków ochotników Mazowsza  i ks. palotynem  dr Ryszardem  Gołąbkiem, kapelanem strażaków. Któryś z gości skomentował sytuację: Błogosławiony między Gołąbkami.  Odzywkę żartownisia  skwitowalii…uśmiechem.

 

 • Jubileusz, to humor, zabawa…

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Iłży zakończyło rok szkolny  Jubileuszem 80-lecia. Zjawiła się bardzo liczna grupa absolwentów  i gości w tym, w  tym przedstawiciele  organu prowadzącego jakim jest Starostwo Powiatowe w Radomiu. Nie zabrakło władz miejskich. Przewodniczący Rady Miejskiej Jozef Skrobisz, z  przypisanym mu  humorem, rozweselał stremowaną trochę dyrektor Agnieszkę Kopeć – FilaPoskutkowało…

 

 •  Miłość do koni

Jest ponoć tak samo silna, jak do osób odmiennej płci. Potrafi  ją  zaszczepiać Paweł Kibil,  ułan nad ułany. Chyba zawładnęła już niektórymi  osobami z bliskiego otoczenia.  Na przykład widocznymi na  na fotce   Martą i Zbigniewem Jakubowskimi. A Robertem Kowalczykiem, wójtem gminy Garbatka Letnisko? Wieść gminna niesie, że już także. Dlatego oparci o drewnianą  barierkę, czemuś się przyglądają. Widocznie ćwiczeniom wierzchowców.


 • Wizytówki ze wstążki?

 

Wśród władz różnych szczebli utarł się zwyczaj  zabierania ze sobą, na pamiątkę, fragmentów  kolorowych tkanin, używanych do   zbiorowego przecinania wstęg jako symbolu  przekazywania obiektów publicznych, dróg, pomieszczeń itp. W Czarnolesie byliśmy  świadkami wykonania z nich od ręki wizytówek, wkładanych do górnej kieszeni  marynarek wyjściowych, jako ceniony przez panie element  elegancji. Kto był jej wykonawcą, nie doszliśmy. Prawdopodobnie wicestarosta zwoleński  Arkadiusz Sulima lub poseł Leszek Ruszczyk.  Tak czy siak…beneficjentem fajnej wizytówkę  został Rafał  Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.