Aktualności

2019.03.20

Dlaczego woda z ,,Borek” popłynęła do Radomki…

Co się stało  z zalewem ,,Borki”?!.  Na Borkach już go nie ma. Woda ze zbiornika popłynęła Mleczną, czy co?.  Przez pustkowie pozbawione wody sączy się jedynie stróżka rzeczki Radomki, czy co? . Napiszcie coś, zadziałajcie! - zachęcał mnie znajomy spotkany na ulicy Żeromskiego, podniecony tym, co ujrzał podczas wiosennego spaceru między dzielnicami Borki i Halinów.  

Nie chcąc  zdradzać niepełnej  wiedzy na temat tegorocznych zamierzeń  projektu Radom Life, obejmującego też zadanie inwestycyjne na tym terenie, przyrzekłem znajomemu uczynić  to po zasięgnięciu informacji w Wodociągach Miejskich.

Wiceprezes Zarządu  spółki ,,Wodociągi Miejskie” Paweł Olszewski przyznał, że początek inwestycji  robi wrażenie wizualne. Warto to zobaczyć – zachęcał. Woda ze zbiornika została  spuszczona po to, by po podsuszeniu jego podłoża mógł rozpocząć pracę sprzęt mechaniczny oczyszczający dno ze zgromadzonych osadów. Nastąpi dzięki temu   powiększenie pojemności zbiornika oraz realizacja programu unikalnego projektu wykonywanego w Radomiu jako jednym z pierwszych miast w kraju z funduszy Unii Europejskiej  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane w rejonie Borek jest częścią dużego projektu obejmującego także Potok Północny i inne obszary Radomia. Paweł Olszewski  poinformował, że napiszemy na ten temat więcej , po powrocie z urlopu prezesa Zarządu Leszka Trzeciaka. Od siebie dodamy, że na łamach Tygodnika Radomskiego pisaliśmy już o projekcie Radom Life  przy okazji podpisania umów z udziałem innych kontrahentów w tym, głównego, którym jest prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Projekt finansowany jest w głównej mierze z funduszy UE i jest jej odpowiedzią  na negatywne skutki zmian klimatycznych. Jego podstawowy cel, to realizacja przedsięwzięć stwarzających możliwość przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu w środowisku miejskim głównie poprzez działania zapewniające  docelowo spowalnianie przepływu wód opadowych i roztopowych, zapewniające przy tym ich systemowe podczyszczanie i gromadzenie w zbiornikach powierzchniowych, z zachowaniem wymaganej czystości wody. Duże znaczenie ma też ekologiczna ochrona siedlisk ptaków, ryb i roślin. Stąd nazwa Radom Life. Załączone fotki obrazują stan obecny w rejonie zbiornika ,,Borki”. (mk)