Aktualności

2019.01.31

PPL unieważnił przetarg na przebudowę i wydłużenie pasa startowego na radomskim lotnisku

Tylko jedna oferta wpłynęła w przetargu na przebudowę i wydłużenie pasa startowego na lotnisku w Radomiu. W związku z tym, PPL przetarg unieważniło.
Przetarg ten dotyczył także m.in. budowy systemu ILS kat. I czy budowy świateł podejścia na obu kierunkach drogi startowej. PPL przeznaczyło na ten cel około 88 mln zł, podczas gdy oferta międzynarodowego konsorcjum opiewała na kwotę ponad 200 mln większą!
- Zamawiający unieważnił ww. postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 88 191 000,00 PLN brutto, zaś cena oferty najkorzystniejszej wynosiła 288 110 280,00 PLN brutto. Wobec powyższego postanawiam jak na wstępie - czytamy w komunikacie PPL.
 
źródło radom24.pl