Aktualności

2018.12.20

Radom: Budżet 2019 przyjęty jednogłośnie

Prezentując na FB  porządek obrad środowej sesji budżetowej  wyraziliśmy  pogląd, że najlepszym prezentem świątecznym radnych dla mieszkańców Radomia byłby uchwalony budżet na 2019 rok. I stało się! Radni Rady Miejskiej obradujący nazajutrz tj.  w środę 19. grudnia wieczorem przyjęli budżet jednogłośnie. Co prawda 4. reprezentantów mieszkańców było nieobecnych, lecz wynik  głosowania  budżetu z poprawkam stosunkiem głosów 24:0, po ostatnich sesjach wypełnionych kłótniami  i swarami ma swoją pozytywną wymowę. Metodę  wet za wet zastąpił nie pozbawiony elementów  krytyki merytoryczny dialog.

Gdy na początku  sesji  Rady Miejskiej  zwołanej 18 grudnia Dariusz Wójcik przewodniczący Klubu Radnych PiS postawił warunek, że projekt budżetu zaproponowany przez prezydenta Radosława Witkowskiego poprze  pod warunkiem  gdy projektodawca  zagwarantuje w nim 10 mln zł na zakup  nowoczesnych urządzeń  dla  Radomskiego Szpitala  Specjalistycznego im. T. Chałubińskiego  i 4 mln zł na tzw. Radomski Program Chodnikowy. Prezydent zgodził się, lecz oznajmił, że potrzebuje na to dobę. Niezbędny czas  na wniesienie poprawek  do projektu otrzymał i sesja środowa, rozpoczęta o godzinie  15.30 przebiegała już w bardzo  roboczej atmosferze. Dominujący ilościowo w składzie  Rady Miejskiej  Radomia  przedstawiciele   klubu PiS zgodzili się tez na podniesienie z 3 mln zł do 10 milionów górnej granicy kredytu jaki bez zgody RM  może prezydent zaciągać na pilne wydatki  a potem przystali na słowne  przyrzeczenie prezydenta, że  dalsze 3  mln zł na chodniki,   po wydatkowaniu 1 mln zł  zapisanym w budżecie, zapewni  w  2019 roku  z dochodów jakie mogą się pojawić  w kasie miejskiej  już po  pierwszym kwartale.

Obrady  sesji Rady Miejskiej Miasta Radomia przeciągnęły się  do godziny  21. Ich wynik satysfakcjonuje  jednak obydwie strony, choć prezydent nie mógł uczestniczyć o godz. 17-tej w  ważnym spotkaniu  opłatkowym w Centrum Sztuki ,,Elektrownia”. Mieszkańcy Radomia otrzymali  za to prezent świąteczny wartości ponad  miliarda złotych po stronie budżetowych  dochodów i wydatków.

Uchwalony jednogłośnie  Budżet Miasta Radomia na  2019 rok po stronie dochodów przedstawia wartość 1 miliarda 254 milionów złotych i jest większy  od tegorocznego o  117 milionów złotych.  Wydatki budżetowe mają wynieść  1 miliard 342  mln zł. Ich wyrost wzniesie  152 mln zł. Zadłużenie Radomia w 2019 roku wyniesie 616  mln zł.

Mieczysław Kaca, foto. Artur Gradzik