Aktualności

2018.11.25

27 XI Nadzwyczajna sesja RM w Radomiu

27 listopada br. Kinga Bogusz, nowo wybrana Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu zwołała Nadzwyczajną Sesję RM. Odbędzie się ona w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 o godz. 16.00.

 

Porządek sesji:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok..

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2040.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia. /mk/