Aktualności

2018.11.02

W Nekropolii przy ul Limanowskiego: Kwestowali starsi i młodzi, zapełniając skarbonki

Najstarsza  radomska Nekropolia jaką jest  ponad  200 - letni Cmentarz  Rzymskokatolicki  przy ul. Limanowskiego  administrowany przez  parafią pw. Św. Wacława,  już od 23 lat prowadzi kwestę, zbierając do skarbonek   datki przeznaczone na renowację  zabytkowych pomników i nagrobków. W tym roku proboszcz kościoła parafialnego  ks. Andrzej Tuszyński i Jerzy Przyborowski przewodniczący Społecznego Komitetu  Ochrony Zabytków Cmentarza  Rzymsko Katolickiego przy ul. Limanowskiego zdecydowali o przeprowadzeniu   kwesty w dniach od  1 do 3 listopada. Prowadzili ją wolontariusze w rożnym wieku: harcerze, weterani i rezerwiści WP oraz radomianie wielu innych zawodów. 

W godzinach przedpołudniowych 2 listopada spotkaliśmy  kwestujących  dwóch panów  i trzy panie -członków Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Byli to: ppłk Stanisław Mazur Wiceprezes Zarządu  Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego ZWiR WP , Halina Kędzierska- Stefańska szefowa  jego biura,  Andrzej Stefański Wiceprezes  Zarządu Powiatowego  w Radomiu tegoż Związku,  Anna Mroziewicz  - skarbnik powiatowy i Helena Fulara – skarbnik Koła nr 1 w Radomiu. Andrzej Stefański poinformował, że ZWiR WP  po raz pierwszy włączył się  do kwesty trzy lata temu. Tym razem zbierał  datki przez 3 godziny do czterech puszek. Wynik  po przeliczeniu przez komisję– 826 zł 57 groszy.  Przy alejce prowadzącej do Anioła Ciszy, też  przed kilku laty poddanemu rewitalizacji, spotkaliśmy rozpoczynającego kwestę seniora  Jerzego Przyborowskiego – przewodniczącego wymienionego wyżej Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza Rzymsko-Katolickiego oraz Sławomira Adamca - hetmana Radomskiego Bractwa Kurkowego. Słońce przygrzewało,  zaczęło przybywać odwiedzających groby najbliższych,   więc wyrazili przekonanie, że w godzinach popołudniowych szybciej napełnią skarbonki grosiwem. (mk)