Aktualności

2018.10.26

XXX Radomskie Dni Techniki: Inżynierowie dla Niepodległej

XXX Radomskie Dni Techniki  trwały od  22 do 24 X. Pierwszy był Dniem głównego organizatora-   Radomskiej Rady Federacji  Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT ,  oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Włókienników Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Spożywczego a w  następnych dniach -także  SITK oraz SIMP.   24 X był też  Dniem Mechanika. Sprowadzał się  on do zwiedzania przez zainteresowanych  uczestników: Instytutu  Budowy Maszyn, Wydziału Mechanicznego UT-H, Laboratoriów Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.  23 X-  umożliwiono uczestnikom  zwiedzanie  laboratoriów Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UT-H.

Program  Dni Techniki   wzbogaciło   wręczenie  po raz  9. z kolei ,,Radomskich Lurów  Techniki”  oraz nagród laureatom okręgowych eliminacji   11. edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnego ,,Młody Innowator”. Z  racji  obchodów  100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę  Niepodległości, wymienione oddziały stowarzyszeń oraz SITK i SIMP przybliżyły społeczeństwu wkład  polskich  inżynierów  w rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki i nauki   w  stuleciu i  w okresie walki o niepodległość  na ziemiach polskich  i poza granicami zniewolonej Polski.   Imprezę   zakończył dzień SIMP oraz Mazowieckiej  Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Radomiu. W ostatnim przypadku otwartym wykładem dr inż. Jerzego Dylewskiego pt. Inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane.

 XXX  Radomskie Dni Techniki otworzył prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Prezes Radomskiej Rady FSNT NOT. Po powitaniu gości  i zapoznaniu z programem przez mgr inż. Waldemara Fabirkiewicza głos zabrali goście. Adam Bielan Wicemarszałek  Senatu RP, omawiając  znaczenie  lotniska   na Sadkowie,  przejętego przez PP ,,Porty Lotnicze” ,dla   zwiększania rangi  Radomia i  rozwoju  gospodarczego regionu. Osiągnięć inżynierom   i technikom pogratulował pos. Leszek Ruszczyk. Wiceprezydent Radomia Karol Semik poinformował, że od 2014 roku wskaźnik  uczniów szkół zawodowych w radomskim szkolnictwie zwiększył się z 40 do 60%.  O osiągnięciach innowacyjnych  kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Transportu i  Elekrotechniki UT-H w Radomiu informował jego dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Chrzan.

W Dniu SITK RP  bardzo interesujące wykłady mieli   Marcel Klinowski – Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Ministerstwo Infrastruktury. Przy referowaniu tematu ,,Centralny Port Komunikacyjny-Port Solidarność,  omówił  dość szczegółowo rolę Radomia jako portu komplementarnego. Ma się to przyczynić do zwiększenia  rozwoju regionu. Dr inż. Sławomir Olszowski z radomskiego Biura Ekspertyz Technicznych i Szkoleń tego stowarzyszenia , posiadającego  m.in. uprawnienia  do wydawania  samochodowych  ekspertyz powypadkowych w Niemczech,  przybliżył  słuchaczom, w tym studentom  z Radomia i Łodzi frapujący temat   wykorzystania po wypadkach samochodowych informacji zakodowanych w mechanizmach współczesnych pojazdów z korzyścią dla  prawdy i osób poszkodowanych.

Dni Techniki poszczególnych   stowarzyszeń wzbogacił  temat: Inżynierowie dla Niepodległej, który staramy się uwzględnić w kolejnych wydaniach TR.  Stowarzyszeniu Elektryków Polskich patronuje np. urodzony w Radomiu   naukowiec  prof. dr Włodzimierz Krukowski, prof. Politechniki Lwowskiej, rozstrzelany w 1941 roku. Radomski Dom Technika  znajduje się właśnie przy ul. W. Krukowskiego 1.

Waldemar Fabirkiewicz Sekretarz Generalny SITK RP  słownie i w przekazie obrazowym przybliżył  sylwetki i dokonania wybitnych Polaków  inżynierów kolejnictwa – Ernesta Malinowskiego  w okresie  zniewolenia Polski budowniczego kolei  transandyjskiej w Peru  i Józefa Nowkuńskiego  budowniczego magistrali  kolejowych w  okresie międzywojennym. Do historii sięgnął w wykładzie inauguracyjnym  pt. ,,Inżynierowie dla Niepodległej” prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski Wiceprezes  Radomskiej Rady FSNT NOT, wymieniając  nazwy   i działania stowarzyszeń technicznych z okresu rozbiorów  i  m.in. nazwisko  gen. Józefa  Bema.   Podobne treści zawierały inne  wykłady i omawiane tematy , także dotyczące  osiągnięć  współczesnych. Temat ,,Rozwój przemysłu dla Niepodległej w okresie międzywojennym” przybliżył Tadeusz Wojcieszek, ,,Zespół Szkół Technicznych  w Radomiu na tle historii niepodległej Polski” –dr Jacek Kozyra, ,,Twórcy motoryzacji w niepodległej Polsce” – dr inż. Andrzej Michalczewski , ,,Innowacje w motoryzacji”- mgr inż. Jerzy Stobiecki, ,,Uczniowie Elektronika twórcami samochodu elektrycznego zasilanego energią elektryczną – mgr inż.   Sławomir Sokołowski.

Nie pominięto problematyki żywieniowej. Prof. nadzw. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska   mówiła o roli kwasów  nasyconych, nienasyconych oraz konsekwencje obecności izomerów trans w żywności. Smaczności, których potrzebujemy zapewniły panie i panowie z PSS, SIECI RESTAURACJI ,,Bolek i Lolek” oraz Pracowni Cukierniczej ,,Janda’.

Wzniosłym momentem  XXX Radomskich Dni Techniki było wręczenie dyplomów i statuetek laureatom Radomskiej Notowskiej Nagrody Uznania. Kapituła  przyznała  nagrody I stopnia i Statuetkę ,, Radomski  Laur Techniki” w kategoriach: Nauka – prof. dr hab. inż. Marcinowi Chrzanowi. Innowacje – zespołowi autorów wzoru użytkowego z UT-H w Radomiu w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, dr inż. Anna Miernik, dr inż. Jan Żarłok. Kategoria  Produkt- ARGiS Sp. z o.o., ul. Tartaczna, Radom. Kategoria Oświata- Karol Semik. Nagrody III stopnia i dyplomy w tej kategorii otrzymali: Bartłomiej Maruszczak, Małgorzata Kopycka, Agnieszka Raczyńska i Małgorzata Haruba. 

Organizatorzy  XXX Radomskich Dni Techniki    uhonorowali też   autorów sukcesu odniesionego przez uczniów  i ich opiekunów w rozstrzygniętym  okręgowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnego ,,Młody Innowator” . Jego organizatorami są: Komitet Naukowo – Techniczny FSNT-NOT  Doskonalenie Kadr, Towarzystwo Kultury Technicznej , Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów  oraz  terenowe jednostki NOT. Trzy pierwsze nagrody  trafiły  w kolejności do  Zespołu Szkół  Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  i Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu  oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach.

 Zespół uczniowski ,,Elektronika” w składzie: Milena Grzyb, Jakub Towarek, Bartłomiej Soból, Dawid Sygocki i Michał Nowakowski (opiekun Sławomir Sokołowski) zgłosił  jurorom   pracę pt. ,,Moja zguba”.

Uczniów z Zespołu Szkół Technicznych: Filip Winiarski, Kacper Niewiadomski  Patryk Komorowski (opiekun Bernadeta Kudas) doręczyli do oceny pracę pt. Automatyczna smarownica motocyklowa.

Filip Jaroszek i Jakub Kowalski z PSP nr 5 w Pionkach zasłużyli na  III nagrodę za pracę pt. Klapko-błysk.

Dwie kolejne  przypadły w udziale  uczniom tej samej pionkowskiej podstawówki.  Uczennice Weronika Kędziora i Zuzanna zostały wyróżnione za pracę  o groźnej i tajemniczej nazwie .,,Wyrzutnia wodna”.  Julita Suchecka, Milena Grzyb, Jakub Towarek, Bartłomiej Soból, Dawid Sygocki i Michał Nowakowski  - za ,,Home meal”. Opiekunka wszystkich  nagrodzonych  grup  uczniowskich  z  PSP w Pionkach ta sama - pani  Agnieszka  Lis.  (mk)