Aktualności

2018.10.20

21 X w godz. 7.00-21.00 Wybieramy radnych, prezydentów, burmistrzów i wójtów

Niedziela, 21 października  2018 roku jest w Polsce dniem  bardzo ważnych dla nas wszystkich wyborów samorządowych. W dniu tym obywatele dorośli (wiek od lat 18 wzwyż) – na  5-letnią  kadencję wybierają  w bezpośrednim, tajnym głosowaniu (w godzinach  od  7.00 do 21.00) radnych  wojewódzkich sejmików, wydzielonych miast i gmin oraz prezydentów (w regionie radomskim  tylko miasta Radomia), burmistrzów lub wójtów. W lokalach  głosowania dyżurują tym  razem dwie komisje – pierwsza   stwarzająca warunki do głosowania, w tym zapewniająca jego  prawidłowy przebieg oraz odrębna – licząca głosy. 

Osoba głosująca okazuje komisji wyborczej ważny dokument z fotografią np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację, potwierdzający jej tożsamość. Jest  to warunek otrzymania kart do głosowania, zawierających wykaz nazwisk zgłoszonych przez  poszczególne komitety wyborcze kandydatów danego okręgu  do: sejmiku wojewódzkiego,  rady powiatowej  (w Radomiu miejskiej),  rady gminy, miasta i  gminy  lub miejskiej (miasto Pionki). Prawidłowo oddany głos zawiera znak X w okienku zaznaczonym  obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy. Brak tego znaku lub umieszczenie  go przy więcej niż jednym kandydacie, czyni głos nieważnym. O ocenie decyduje komisja powołana do liczenia głosów.

4 listopada  2018 roku odbędzie się w Polsce druga tura wyborów samorządowych  wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach i miastach, w których  żaden kandydat nie  otrzymał więcej niż 50 % wszystkich ważnie oddanych głosów.

Obecna  4- letnia kadencja radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada 2018 roku. Nowa kadencja trwać będzie 5 lat czyli aż do jesieni 2023 roku. Udział wszystkich  mieszkańców  uprawnionych do głosowania jest rzeczą niezmiernie ważną. Opowiadają się za tym wszystkie komitety wyborcze, które zgłosiły swoich kandydatów na radnych, prezydentów  i wójtów.

Redakcja