Aktualności

2018.09.26

Lewica dla Mazowsza: Silny samorząd, demokratyczna Polska

  •  

W środę 26 września Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem przedstawił na konferencji prasowej zwołanej w sąsiedztwie pomnika Jana Kchanowskiego przy placu Corraziego w Radomiu listę kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w okręgu nr 5. Znalazły sie na niej kandydatki i kandydaci reprezentujacy miasto Radom oraz większość z ośmiu powiatów subregionu radomskiego, jakie obejmuje okręg nr 5.Liderem listy jest:

  1. Ireneusz Sitarski - ekonomista, wiceminister w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie SLD-PSL w latach 2001-2003, uczestniczący w procesie przygotowywania polskiej gospodarki do integracji z Unią Europejską. Następni w kolejności kandydaci do Sejmiku Województwa Mazowieckiego to: 
  2. Leszek Rejmer - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV kadencji, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
  3. Grażyna Janina-Gawrylik z powiatu lipskiego. absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie.
  4. Zygmunt Gorycki z powiatu przysuskiego, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
  5.  Barbara Kupczyk, aktywna w lokalnych społecznościach Radomia.
  6. Janusz Cichy, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkoly Pedagogicznej ZNP w Warszawie i Akademi Ekonomicznej w Poznaniu. Zamieszkaly w Radomiu. 
  7. Bożena Wilk, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, związana pracą z gminą Zakrzew.
  8. Marcin Feruś z Białobrzegów, absolwent Uniwersytetu Świętopkrzyskiego w Kielcach.
  9. Magdalena Marszałek, absolwentka Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, związana pracą i działalnością społeczną z gminą Garbatka-Letnisko i regionem kozienickim.

Ireneusz Sitarski Lider listy Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem poinformował media, że kandydaci idą do wyborow kierujac się programnem pod nazwą: SILNY SAMORZĄD, DEMOKRATYCZNA POLSKA i hasłem:LEWICA DLA MAZOWSZA.DOBRY WYBÓR! Jeden z przyszłych wyborców zachęcacał kandydatów lewicy do pilnego zajęcia się kłopotami komunikacyjnymi ludzi zamieszkalych w sąsiedztwie lotniska na Sadkowie i wzdłuż podradomskiego odcinka trasy S12, prowadzącego w kierunku Zwolenia.


Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem idzie do wyborów samorządowych z programem "Silny samorząd, demokratyczna Polska" przedstawiając kandydatki i kandydatów do samorządu Mazowsza.

Ireneusz Sitarski podkreślił, że tegoroczne wybory samorządowe chociaż z natury mają charakter lokalny, jednak ich rezultaty będą miały ogromne znaczenie dla całego kraju i kierunku, w którym zmierzać będzie Polska. Głosowanie może przesądzić, czy Polska będzie miała demokratyczny, pluralistyczny samorząd, stanowiący kotwicę dla polskiej demokracji, czy też pogłębi się proces zawłaszczania wszystkich sfer politycznego i społecznego życia Polaków przez jedną lub dwie partie. KKW SLD Lewica Razem staje do wyborów samorządowych jako formacja, która zarejestrowała w całym kraju prawie 20 tysięcy kandydatek i kandydatów.

Ireneusz Sitarski szczególnie akcentował potrzebę spojrzenia na tegoroczne wybory samorządowe także przez pryzmat naszych związków, korzyści i powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obrona naszej obecności w Unii Europejskiej wynika głównie z tego, że aktywna i konstruktywna postawa we wspólnocie europejskiej jest polską racją stanu, a nie z tego, że Polska i polskie samorządy korzystają ze środków unijnych.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem podkreśla, że chciałby, aby jego program wyborczy był wpisany w ustawowe ramy określające zadania i kompetencje samorządu wojewódzkiego. Radni sejmiku Mazowsza staną przed koniecznością opracowania strategii podziału środków europejskich z nowej perspektywy finansowej na lata 2021 - 2027. Środki te mogą być dla Polski zmniejszone, zwłaszcza w części określanej jako fundusz spójności, co rodzi konieczność jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania.

SLD Lewica Razem, jeśli jej kandydaci znajdą się w Sejmiku Mazowsza, proponować będzie rewizję kryteriów podziału funduszy europejskich pozostających w dyspozycji Sejmiku tak, aby Ziemia Radomska i sam Radom, pozyskiwały je w stopniu odzwierciedlającym ich potencjał ludnościowy i wyzwania rozwojowe.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem krytycznie odnosi się do sposobu prowadzenia kampanii do Sejmiku Województwa Mazowieckiego przez część konkurencyjnych ugrupowań. Szereg ich obietnic wynika bowiem z realizowanych już planów czy to szczebla centralnego czy samorządowego.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem uważa, że na wsparcie zasługują te wszystkie inicjatywy i inwestycje infrastrukturalne, które służą radykalnej poprawie komunikacji pomiędzy Radomiem a Warszawą.

Przed przyszłymi radnymi do samorządu wojewódzkiego oraz władzami samorządowymi Ziemi Radomskiej i miasta Radomia pojawiają się kwestie, które wymagają otwartej dyskusji już w trakcie kampanii. Do takich kwestii w samym Radomiu należy przyszłość radomskiego lotniska.

Brak spójnej strategii dotyczącej lotnisk na Mazowszu jest przejawem głębokich podziałów politycznych dotykających ten region. To przykład postępującej dezintegracji Mazowsza, która może się pogłębić po wyborach samorządowych, jeśli wyborcy nie zdecydują o politycznej równowadze w Sejmiku Mazowsza.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem uważa też, że przedmiotem dyskusji w trakcie kampanii powinny stać się również kwestie procesów deglomeracyjnych na Mazowszu żywo dotykające Ziemię Radomską i sam Radom.

Jeśli kandydaci Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem zostaną wybrani do Sejmiku Mazowsza, ich obowiązkiem będzie przygotowanie wniosku do polskiego rządu o rekompensatę utraconych przez Radom - na skutek reformy administracyjnej w 1999 r. - szans rozwojowych. Mimo deklaracji ówczesnego rządu żadne z 33 miast, które straciły status miast wojewódzkich, takich rekompensat nie dostało. Wokół tych kwestii powinien zostać wznowiony ruch samorządów byłych miast wojewódzkich, co oznaczałoby powrót do inicjatywy Związku Miast Polskich.

Ireneusz Sitarski jako lider listy Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zaapelował do wyborców i sympatyków lewicy Ziemi Radomskiej i Radomia do głosowania na przedstawioną listę i program. (km)