Aktualności

2018.09.06

Radom: 11 IX uroczysta sesja Rady Miejskiej honorująca Józefa Grzecznarowskiego

11 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.odbędzie się 81. uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Radomiu.

Porządek sesji:

  • Wręczenie medalu i dyplomu potwierdzającego nadanie godności Honorowego Obywatela Miasta Radomia Józefowi Grzecznarowskiemu. 
  • Wystąpienia okolicznościowe.

Starania o nadanie i wręczenie rodzinie Józefa Grzecznarowskiemu przyznanego mu Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia trwały długo. Dobrze, że wreszcie zaowocują uroczystą sesją Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że przyśpieszenie nastąpiło 19 marca br, w którym to dniu inicjatorzy nadania tego miana człowiekowi, który zasłużył na nie całym swoim dorosłym życiem odbyli uroczyste retro spotkanie w Resursie Obywatelskiej, nawiązując do Jego spotkań z okresu międzywojennego jako Prezydenta Miasta Radomia i krajowej rangi działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. W Resursie Obywatelskiej córka i wnukowie Józefa Grzecznarowskiego byli honorowani przez prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz wielu przedstawicieli środowisk inicjujących bądź wspierających starania o te godność, m.in. Sojuszu Lewicy Demokratycznej . Inicjatorów oraz córkę i wnuki Jozefa Grzecznarowskiego przyjął w swojej siedzibie przy ul. Moniuszki 9 Dariusz Wójcik Przewodniczący Rady Miejskiej, informując, że temat wprowadzi do porządku obrad sesji RM jeszcze przed wakacjami. Sesja Rady Miejskiej nadająca Jozefowi grzeczna rowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia obradowała w początku lipca. Do zgodnej z regulaminem uroczystej sesji wieńczącej dzieło dojdzie teraz, 11 września.

Józef Grzecznarowski odważny, bezkompromisowy bojownik o Niepodległą Polskę , skazany przez sąd zaborcy na karę śmierci, przed wojną przez dwie kadencje prezydent Miasta Radomia i poseł na Sejm Rzeczypospolitej z listy PPS, budowniczy podwalin radomskiego przemysłu i mieszkań. Po wojnie, po powrocie z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, poseł na Sejm, organizator i pierwszy prezes Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, noszącej od końca lat siedemdziesiątych XX wieku Jego imię. Po represjach, jakim został poddany w okresie stalinizmu, Jozef Grzecznarowski zaangażował się bez reszty w budowę radomskich dzielnic mieszkaniowych, poczynając od osiedla XV-lecia a na ,,Ustroniu” wieńcząc swoje wielkie dzieło.
O walce oraz dokonaniach gospodarczych i wielu innych zasługach Józefa Grzecznarowskiego pisaliśmy w wydaniu TR nr 145 z 19 marca tego roku (tygodnik radomski.com). Podam jedynie, że Aleksander Sawicki przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia zaszeregował Józefa Grzecznarowskiego na drugim miejscu , po królu Kazimierzu Wielkim, budowniczych Radomia.
Krótkie przypomnienie ilustrujemy kilkoma zdjęciami i apelem, upublicznionym w dniu, w którym Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił komunikat o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w sprawie uhonorowania Józefa Grzecznarowskiego.(mk)