Aktualności

2018.07.24

Radom: Podpisanie umowy na dofinansowanie trasy N-S

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał 10 mln zł dotacji na realizację pierwszego etapu budowy trasy N-S. Umowę w tej sprawie podpisali   23 lipca marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski. Uczynili to w obecności także  innych przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Bożenny Pacholczak, jego wiceprzewodniczącej i Zbigniewa Gołąbka przewodniczącego sejmikowej komisji  edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Uchwałę  w sprawie  przyznania  miastu Radom  dotacji drogowej   w wysokości 10 mln zł  podjął  właśnie sejmik. Obecność  na uroczystości  podpisania umowy  w sprawie dofinansowania  trasy N-S - Ilony Jaroszek – dyrektor  rozbudowywanego Muzeum Wsi Radomskiej i Mirosława Ślifirczyka  starosty radomskiego, potwierdza, że  Samorząd Województwa  Mazowieckiego przeznacza  duże  nakłady finansowe również na  rozwój i rozbudowę  muzealnictwa oraz budownictwa drogowego w powiecie, powiązanego także  drogami powiatowymi i gminnymi  oraz  ścieżkami rowerowymi  z miastem Radomiem.

– Od lat pomagamy mazowieckim samorządom realizować ważne inwestycje. Przeznaczamy środki na budowę i remonty dróg czy wyposażenie naszych szpitali i muzeów. Zmiany wyraźnie widać także w subregionie radomskim. Przypomnę, że na południe Mazowsza trafiło już 1,35 mld zł z naszego budżetu oraz 1,9 mld zł z UE. Teraz, na zasadzie pomocniczości, przekazujemy 10 mln zł na budowę trasy N-S. Chodzi o newralgiczny ciąg ulic w centrum Radomia. Zależy nam zapewnieniu swobodnego przejazdu przez miasto, a także uruchomieniu stref aktywności gospodarczej – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Trasa N-S będzie przebiegała przez ścisłe centrum Radomia. Swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12, która łączy ze sobą osiedla mieszkaniowe zlokalizowane na południu, w śródmieściu i północnej części miasta. W ramach inwestycji przebudowany zostanie istniejący fragment ul. Prażmowskiego, powstanie skrzyżowanie z istniejącą ul. Słowackiego, a także nowy odcinek trasy na zamkniętych terenach kolejowych leżących wzdłuż torów linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom. Usprawnienie układu komunikacyjnego w śródmieściu pozwoli na dogodny dojazd do radomskich przedsiębiorstw, dworca kolejowego, usytuowanego obok dworca PKS parkingu Park&Ride oraz do budowanej bazy utrzymania taboru Kolei Mazowieckich.

– To kolejne środki z budżetu Mazowsza, które trafiają do Radomia. Cieszę się, ponieważ trasa N-S jest miastu niezbędna, aby odciążyć komunikacyjnie centrum oraz zapewnić mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. To też impuls rozwojowy dla całego regionu – zaznaczył Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W sąsiedztwie planowanej trasy N-S dawniej znajdowały się największe radomskie przedsiębiorstwa, m.in. Zakłady Metalowe „Łucznik”, Radoskór, Radomska Fabryka Telefonów czy Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Pozostały po nich majątek w coraz większym stopniu jest wykorzystywany jako baza dla rozwoju nowych firm. – Zmiany jakie od blisko czterech lat zachodzą w naszym mieście nie byłyby możliwe, gdyby nie pieniądze zewnętrzne. Wykorzystujemy każdą okazję do tego, aby je pozyskiwać. Potrafimy rozmawiać z rządem, czego efektem jest prawie 100-milionowa dotacja na przebudowę alei Wojska Polskiego, a dziś możemy się cieszyć z pieniędzy od marszałka na trasę N-S. Jestem przekonany, że droga, która ma być jednym z głównych elementów Strefy Wygodnego Ruchu, stanie się znaczącym udogodnieniem podnoszącym atrakcyjność inwestycyjną terenów położonych w różnych częściach naszego miasta. Bardzo się cieszę ze wsparcia, jakie uzyskaliśmy od Samorządu Mazowsza i mam nadzieję, że równie dobrze nasza współpraca będzie się układała przy realizacji kolejnych etapów inwestycji - mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Prace przy budowie trasy N-S już trwają. Całkowity koszt pierwszego etapu inwestycji wyniesie około 34,5 mln zł.

źródło:radom.pl, fot: mk