Aktualności

2018.07.02

Laureaci Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

W siedzibie Business Centre Club w Warszawie, odbył się Finał XVI Edycji Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowany przez BCC przy współudziale Ministerstwa Finansów. Zaszczytny Tytuł otrzymały 72 Urzędy w całej Polski, a wśród nich trzech laureatów regionu radomskiego:

I Urząd Skarbowy w Radomiu  (Naczelnik Radosław Słoniewski), II Urząd Skarbowy w Radomiu (Naczelnik Bożena Rusinowska) i Urząd Skarbowy w Kozienicach – (Naczelnik Lidia Woźniak).

Naczelnicy zwycięskich Urzędów Skarbowych naszego regionu odebrali zaszczytny Dyplom
z rąk: Mariana Banasia, Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE, Marka Goliszewskiego - Prezesa BCC i  Izabeli Seweryn  Kanclerz Radomskiej Loży BCC.

XVI edycja Konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy cieszyła się bardzo wysokim zainteresowaniem Urzędów Skarbowych regionu radomskiego.  W Konkursie wzięły udział również Urzędy Skarbowe z  gmin: Zwoleń, Białobrzegi, Lipsko, Grójec i Przysucha. Tegoroczne wyniki wskazują na co raz większe zaangażowanie urzędów skarbowych oraz przedsiębiorców w budowanie przyjaznych relacji Urząd – Podatnik.

,,Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. Podobnie jak w latach ubiegłych urzędy skarbowe oceniano na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały: jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. W tym roku przedsiębiorcy zapytani byli również o ich spostrzeżenia dotyczące reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W większości przypadków uznali oni reformę za potrzebną, wskazywali jednak na takie mankamenty jak: słabe nagłośnienie obowiązków organów, nałożenie na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków, wzrost czasochłonności eksportowych odpraw celnych czy wydłużenie czasu oczekiwania na otrzymanie zaświadczeń” (źródło: https://www.bcc.org.pl/urzedy-skarbowe-przyjazne-przedsiebiorcy-anno-domini-2018/)

Dziękujemy Naczelnikom Urzędów Skarbowych, ich pracownikom oraz przedsiębiorcom regionu radomskiego za zaangażowanie i udział w tegorocznym Konkursie USPP. Laureatom składamy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. 

Anna Słopiecka
Sekretarz Radomskiej Loży BCC

Foto: M. Szymanek i A. Słopiecka