Aktualności

2018.06.02

Jubilaci OSP z Gminy Kowala


W Kowali doroczne uroczystości gminne Dnia Strażaka zostały połączone z jubileuszem 70 – lecia OSP Kowala i 50-lecia OSP w Rudzie Małej. Po mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w Kowali pododdziały OSP, poczty sztandarowe i goście uroczystości przeszli na plac przed siedzibą Urzędu Gminy gdzie odbył się uroczysty apel honorujący jubilatów . Ich gośćmi i gospodarzy gminy Kowala – Tadeusza Osińskiego Wójta Gminy Kowala i Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Marczykowskiego byli m.in. dh Zbigniew Gołąbek, wiceprezes ZOSP RP Mazowsza, Mirosław Ślifirczyk w jednej osobie starosta radomski i wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Waldemar Trelka jako radny powiatu i dyrektor Biura Terenowego WFOSiGW w Radomiu, st. bryg. Sławomir Podsiadły p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu i dh Paweł Tuzinek Prezes ZP ZOSP RP w Radomiu. Dh Zbigniew Gołąbek podziękował władzom samorządowym gminy Kowala obecnej i poprzedniej kadencji za pomoc udzielaną jednostkom OSP oraz wręczył listy gratulacyjne jubilatom - dh. Wacławowi Ziółko prezesowi OSP Kowala i dh Mariuszowi Bieleckiemu prezesowi OSP Ruda Mała podpisany przez dh. Antoniego Tarczyńskiego Prezesa ZOSP RP Województwa Mazowieckiego i dh Zbigniewa Gołąbka jako Wiceprezesa.