Aktualności

2018.03.06

Towarzyszyli dh. śp Marianowi Kuderskiemu w Jego ostatniej drodze

 Druhowie OSP i PSP  ziemi radomskiej,  przedstawiciele władz i instancji  wojewódzkich  z kadencji poprzednich i obecnej, Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego RENESANS, młodzież regionu radomskiego  oraz przyjaciele, sąsiedzi  i znajomi spotkali się  3. marca  2018 roku w Radomiu, by towarzyszyć w ostatniej drodze  śp. druhowi mgr. inż. Marianowi Kuderskiemu Prezesowi Honorowemu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, długoletniemu Prezesowi ZW ZOSP RP byłego województwa radomskiego, członkowi Prezydium ZG Związku OSP RP, twórcy Radomskiej Olimpiady Wiedzy Pożarniczej, przekształconej  w 1977 r w Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”,  organizatorowi muzeum martyrologii i tradycji pożarnictwa ziemi radomskiej, przewodniczącemu radomskiego Komitetu Budowy Pomnika w Hołdzie Poległym Strażakom,  inicjatywnemu i niestrudzonemu  społecznikowi  Radomia i regionu radomskiego.

Przy trumnie Zmarłego w wieku 90 lat Mariana Kuderskiego wartę honorową zaciągnęli funkcyjni strażacy Związku OSP RP Mazowsza,  powiatów i gmin ziemi radomskiej oraz  młodzież  zrzeszona w Związku Strzeleckim „STRZELEC” OSW JS 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku i z klas mundurowych   ZDZ.

Po mszy pożegnalnej odprawionej w kościele pw.  Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu Zmarłego druha Mariana Kuderskiego pożegnali w imieniu   wojewódzkich instancji  OSP i PSP,  ZNP, środowiska oświatowego Radomia Skaryszewa i Odechowa, Stowarzyszenia  RENESANS oraz  zgromadzonych  druhów, przyjaciół, sąsiadów, kolegów i znajomych:  dh. Zbigniew Gołąbek, bryg. Tomasz Krzyczowski i mgr. inż. Tadeusz Derlatka były wicewojewoda radomski i prezes  Stowarzyszenia RENESANS. Przypomnieli oni  rodowód   i ponadczasowe zasługi Mariana Kuderskiego ,urodzonego w  1928 roku w Dąbrowie Górniczej,  po ukończeniu studiów w Krakowie  wieloletniego nauczyciela i wychowawcę młodzieży, dyrektora Zasadniczej Szkoły Metalowej ,,Termowent” w Radomiu i PSP w Odechowie, druha  oddanego bez reszty  OSP i kulturze, wieloletniego  Kanclerza Kapituły Nagrody Jana Kochanowskiego. Przypomnieli, że za działalność pedagogiczną i strażacką  druh Marian Kuderski został odznaczony m. in  Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznakami  Za Zasługi dla Kielecczyzny i Województwa Radomskiego.

Ostatnią drogę ś.p. Mariana Kuderskiego zwieńczyło  złożenie trumny z doczesnymi szczątkami  Zmarłego w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Spoczywają  w nim  jego  zmarli rodzice -  Jan i Władysława  oraz siostra Jadwiga.

(mk)