Aktualności

2018.01.28

Z INAUGURACJI UROCZYSTOŚCI 150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

19 stycznia  przed szydłowieckim ratuszem rozpoczęły się Centralne Obchody 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Na tą wyjątkową lekcję historii, już po raz 18 zaprosili jej organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Federacja Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r., samorządy gmin: Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne, Związek Strzelecki oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

W uroczystościach uczestniczyli: Posłowie Dariusz Bąk, Leszek Ruszczyk oraz Anna Maria Białkowska, Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek reprezentująca Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka, Ekspert w biurze Wojewody Mazowieckiego – Paweł Sagan, ppłk. Krzysztof Wrzesiński z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej reprezentujący gen. Wiesława Kukułę – Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek, Dziekan Dekanatu Szydłowieckiego – ks. kanonik Adam Radzimirski. Delegacje samorządów gmin współorganizujących obchody, w składzie: Suchedniów – Wiceburmistrz Dariusz Miernik, Radny RM – Waldemar Krogulec, Wąchock: Burmistrz Jarosław Samela, Przewodniczący Rady Miejskiej – Adrian Malinowski, Bodzentyn : Sekretarz Miasta i Gminy – Wojciech Furmanek, Dyrektor MGOK – Marcin Sikorski, Skarżysko Kościelne: Przedstawiciel Urzędu Gminy – Piotr Piwowarczyk.

Władze miejskie reprezentowali: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk oraz radni miejscy. Obecni byli także przedstawiciele władz Powiatu szydłowieckiego: Wicestarosta – Adam Włoskiewicz, Przewodnicząca RP – Anita Gołosz oraz radni powiatowi.

Zgromadzonych na szydłowieckim Rynku gości powitał Daniel Woś – Prezes Federacji Federacja Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 150.Rocznicą Wybuchu Powstania Styczniowego. Tuż potem przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego, uczestnicy obchodów przemaszerowali do szydłowieckiej fary gdzie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863 r.

Po liturgii władze miasta i powiatu oraz parlamentarzyści i kombatanci, złożyli wiązanki kwiatów przy grobie wieloletniego proboszcza szydłowieckiego ks. Aleksandra Malanowicza (1816-1893). Był on jednym z przywódców ruchu powstańczego w guberni radomskiej. Został aresztowany, pozbawiony stanowiska kościelnego, pobity i uwięziony w twierdzy w Dęblinie, a majątek kościelny przez zaborcę skonfiskowany. Wiązanki kwiatów złożone zostały także, przy asyście strzelców Związku Strzeleckiego i werblisty, na mogile powstańczej oraz przy upamiętniającej powstanie styczniowe, figurce na skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego i Narutowicza. 

Pierwszy dzień Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego zakończył się w szydłowieckim zamku. Podczas uroczystości patriotycznych Marek Artur Koniarczyk oraz Karol Kopycki zostali uhonorowani odznakami za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zostały również wręczone dyplomy uznania nadane w podzięce za czynioną z pobudek patriotycznych chwalebną działalność społeczną w dziedzinie utrwalania i upowszechniania historycznych dokonań polskiego oręża w dziejach naszej ojczyzny dla Daniela Wosia, Romana Burka i Andrzeja Górskiego. Ponadto wyróżniono także Urząd Miejski w Szydłowcu, Parafię pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu, Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek oraz Związek Strzelecki Krzyżem „XXV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn”. Zwieńczeniem uroczystości w Szydłowcu był spektakl pt. „Rok 1863” – przygotowany przez Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” w reżyserii Sławy Lorenc Hanusz. W spektaklu wystąpili: Michał Gołosz, Natalia Kaminik, Maciej Kołodziejski, Martyna Kwapisz, Julia Nojek, Hanna Sala, Żaneta Sasin, Bartosz Strzecha, Nikola Ubysz. Opracowanie muzyczne – Danuta Klepaczewska.

W dniach 20 i 21 stycznia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz delegacje szydłowieckich samorządowców i instytucji uczestniczyli w rocznicowych obchodach organizowanych w Suchedniowie, Bodzentynie, Kierzu Niedźwiedzim, Wąchocku oraz Mostkach.

Źródło:p.sasal@sckzamek.pl