Aktualności

2017.12.01

Z Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” zostało laureatem IV Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Z kolei Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych okręg mazowiecki zwyciężył w kategorii prac ręcznych. Wyróżnienia otrzymali: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu.

Festiwal miał charakter otwarty, propagował twórczość osób niepełnosprawnych, ukazywał szerszej publiczności możliwości osób niepełnosprawnych, promował talenty i wszelkie formy artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę, popularyzował  pracę z osobami niepełnosprawnymi. Służył również popularyzacji działalności organizacji pozarządowych, które od lat włączają osoby niepełnosprawne w życie lokalnych społeczności. Przegląd artystyczny jest również wzmocnieniem postrzegania utalentowanych artystów niepełnosprawnych przez pryzmat ich talentu i dorobku.

Uczestnikami festiwalu są organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców miasta Radomia, którzy zgłosili swoich uczestników: solistów, duety lub zespoły z uwzględnieniem prezentacji w kategoriach: śpiew, taniec, małe formy artystyczne i prace ręczne.

Tegoroczną edycję festiwalu rozpoczął występ ubiegłorocznego laureata, czyli Stowarzyszenia „Budujemy Przystań” ze zwycięską prezentacją pt. „Kolorowy pociąg”.

Występy artystyczne uczestników oceniało jury konkursowe, w skład którego wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radomskich instytucji kultury oraz świata mediów. Obradom jury przewodniczył prezydent Radosław Witkowski.

Gościem Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych był zespół muzyczny "Signum" prowadzony przez Panią Wiolettę Latosek.

W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział w sumie ponad 200 osób, zgłoszonych przez 21 podmiotów. Więcej foto w radom.pl.

Źródło:radom.pl