Aktualności

2017.10.19

Przedsiębiorco, rozwiń swój biznes z funduszami unijnymi

Przed przedsiębiorcami kolejna szansa na otrzymanie unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Tym razem wsparcie obejmie eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych, a pula środków to ponad 21 mln zł.

Od 30 października 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne będą mogły ubiegać się o fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami. Chodzi o poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych, dlatego prace muszą wykraczać poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza (wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu). Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 250 tys. zł do 2 mln zł. Na realizację prac będzie czas do połowy 2020 roku. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Większą szansę na dofinansowanie będą miały projekty przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy w obszarze badań i rozwoju, charakteryzujące się nowością wyników prac na rynku oraz firmy deklarujące zaangażowanie finansowe powyżej wymaganych 20 procent - powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU.

Gdzie szukać informacji?

Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na powiadomienia o naborach i złóż wniosek o dofinansowanie. Fundusze z RPO WM są naprawdę w Twoim zasięgu!

Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a, tel. 22 542 27 13, infolinia: 

801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), 

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizować projekty unijne, przyjedź na 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25 - 26 października. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie  www.forumrozwojumazowsza.eu.