Aktualności

2017.08.18

TR OD POCZĄTKU TOWARZYSZY RADOMSKIEMU ZAGŁĘBIU PAPRYKI

Załączony plakat  unaocznia, że 20 sierpnia w gminie Przytyk odbędą się już 18. z kolei Ogólnopolskie Targi Papryki. Tygodnik Radomski ma satysfakcję  z towarzyszenia  od początku nie  tylko  tej unikatowej imprezie  ogrodniczo - handlowej, lecz także Antoniemu Kwietniewskiemu,  prekursorowi  przeniesienia  w rodzinne strony  nie uprawianego  dotąd w Polsce   warzywa ciepłolubnego.  Zaczęło się od tego, że TR przyznawał w latach osiemdziesiątych    doroczną nagrodę pod nazwą ,,Zaczyn’’. Chyba w 2003 roku, red. Tadeusz Maciej Zając, przedstawił komisji konkursowej , trochę  po niewczasie, kandydaturę właśnie Antoniego Kwietniewskiego.  Pan Antoni został jednym  z laureatów konkursu ,,Zaczyn”.

Pan Antoni,  będąc w Europie Zachodniej  przedstawicielem dużego śląskiego przedsiębiorstwa przemysłowego ,  zainteresował się w Hiszpanii uprawą papryki  ciepłolubnej. Po   otrzymaniu   renty chorobowej,  na kawałku ziemi   matki emerytki, zamieszkałej w Woli Wrzeszczowskiej (gmina Przytyk) , zbudował dwa  solidne  tunele ogrodnicze, uprawiając  pod ich folią   różne  odmiany kolorowej , słodkiej papryki, arbuzy a nawet winogrona owocujące dwa razy do roku. Pamiętam, że przyznana  Antoniemu Kwietniewskiemu III nagrodę w kwocie 10 tys. zł, które przekazał   na rzecz PCK. Przez  następne lata towarzyszyliśmy  panu Antoniemu, renciście  o jednym płucu,  mozolnie, z uporem zachęcającego  młodych rolników do zajęcia się uprawą papryki.  Jednym z pierwszych był jego sąsiad Stanisław Kowalczyk, zajmujący się dotąd hodowlą trzody chlewnej. Do udzielania pomocy  realizatorom inicjatywy, zachęcał  też przedstawicieli władz zajmujących się rolnictwem. Szło, jak po grudzie, ale do przodu.  Po zmianach ustrojowych, w  Woli Wrzeszczowskiej utworzył zrzeszenie producentów  papryki pod nazwą POLSOLAR (polskie słońce), które  kontynuowało  inicjatywę po  śmierci  Antoniego Kwietniewskiego, spoczywającego na cmentarzu parafialnym  w Grabowej. Włączyły się: Gmina Przytyk  z  ówczesnym wójtem Stefanem Błaszczykiem i sąsiednie, nowo powstały Powiat Radomski i Radomska Giełda Rolna. Od wielu lat, własne doroczne imprezy organizują  sąsiednie gminy – Potworów i Klwów .  Duże osiągnięcia w dziele popularyzacji papryki ma Stowarzyszenie  LGD ,,Razem dla Radomki”, które dzięki konsekwencji zarządu z prezesem Cezarym Nowkiem  doprowadziło do przyznania  przez    Urząd Marszałkowski  Papryce Przytyckiej   miana produktu lokalnego. Inicjatywę wspiera   też od początku istnienia Związek Gmin  Radomka mający siedzibę w Zakrzewie . Na straży   dorobku  producentów papryki  i innych warzyw stoją  ogólnopolski związek mający siedzibę w Klwowie  i stowarzyszenie zlokalizowane w Potworowie.                                                          

Organizowanym  20 sierpnia przez Starostę Radomskiego Mirosława Ślifirczyka i Wójta Gminy Przyłęk Dariusza Wołczyńskiego  XVIII Ogólnopolskim   Targom Papryki  w Centrum Dystrybucji   i Przetwórstwa   Rolnego w Słowikowie patronują -  Marszałek Województwa  Mazowieckiego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z patronów medialnych jest nasz  ,,Tygodnik Radomski w Gminach i Powiatach”.  Zachęcam  do spędzenia  niedzieli, 20 sierpnia nad zalewem w Słowikowie. Szczegóły  - na załączonym plakacie.

Podejmowany od ponad ćwierć wieku zbiorowy wysiłek  ludzi i instytucji doprowadził do tego, że region radomski jest największym w Polsce producentem   słodkiej  papryki ciepłolubnej. Jej szacowana  podaż  rynkowa wynosi prawie 80 tys. ton rocznie. Uprawą  już w 30. kilku tysiącach  tuneli foliowych  zajmuje się ponad 2 tys. niewielkich  gospodarstw  rolnych. Gruntowe  odmiany papryki  słodkiej i gorzkiej, używanych  jako przypraw ,  rozwinęły się  w  ostatnich kilkunastu latach  na Lubelszczyźnie oraz  w okolicach Sandomierza i Grudziądza.

Mieczysław Kaca