Aktualności

2017.08.10

80-lecie OSP_ Jubilaci z Wólki Łęczeszyckiej

Trochę historii.  W przypadku Wólki Łęczeszyckiej do powołania ochotniczej straży zainspirował ludzi groźny pożar. W kwietniu 1937 roku strawił on  zabudowania czterech gospodarstw.  9 sierpnia na zebraniu mieszkańców  zwołanym   z  inicjatywy  członków ówczesnego Stronnictwa Ludowego i ZMW ,,Wici”, postanowiono utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną.  Zapisało się 20. osób. Pierwszy  zarząd tworzyli: Paweł Woźniak (prezes), Władysław Maciejczyk (naczelnik), Władysław Dąbrowski(zastępca naczelnika) i Stanisław Jakubczak (skarbnik) – przypomniał zapisy  kroniki dh Kowalczyk podczas  lipcowej  uroczystości 80-lecia  OSP w Wólce Łęczeszyckiej. Uczestnicy jubileuszowego spotkania dowiedzieli się o różnych kolejach losu, jakie przechodziła miejscowa straż. Podczas okupacji  niemieckiej druhowie prowadzili konspiracyjną walkę  m.in. w szeregach  tajnego ,,Wici”,  a następnie - BCH i AK. Po zakończeniu wojny, strażacy ofiarnie rozwijali działalność, rozbudowując  remizę w celu umieszczenia w niej zakupionego z demobilu samochodu ,,Dodge”. W 1973 roku  jednostka otrzymała sprawny polski ,,Żuk”. Przyczyniło się to do ożywienia jej działalności. W 1987 r, podczas uroczystości   50 – lecia OSP  został wręczony sztandar. Rok później funkcję  prezesa  zarządu objął  dh Roman Woźniak, naczelnika – Jacek Kocewiak, sekretarza – Krzysztof  Biniszewski a skarbnika – Gabriel Pawlak. Zarząd podjął decyzje o budowie strażnicy. Okolicznością sprzyjającą była chwalebna decyzja pana Ryszarda Woźniaka o zakupie działki przylegającej do obecnej strażnicy i przekazanie jej nieodpłatnie OSP. Nowa strażnica  została oddana w  użytkowanie  w 2002 roku, w  65.  rocznicę utworzenia OSP. Jubileusz 70-lecia  obchodzili w niej  druhowie, już w  naprawdę dobrych warunkach. Jednostka nadal rozwijała się. Wiosną 2008 roku strażacy otrzymali wóz bojowy przekazany przez działającą w ramach KRSG OSP Belsk Duży. Decyzja ta wpłynęła na przeszkolenie  druhów, jako ratowników  i polepszenie sprawności   jednostki. Byli potrzebni. 23 sierpnia 2015 roku, wszyscy sprawni druhowie, wraz z 30 jednostkami PSP i OSP  z okolicznych gmin i powiatów uczestniczyli w gaszeniu wielkiego  pożaru w zlokalizowanej po sąsiedzku, zaprzyjaźnionej  firmie ,,RAIPOL”, w której niektórzy  mieszkańcy  znaleźli  pracę zawodową a jednostka OSP –  wsparcie  i pomoc.

Jednostka OSP w Wólce Łęczeszyckiej skupia  obecne 33 druhów, 2. druhny,  posiada 1. członka  honorowego i 2. członków wspierających. Obecny  jej zarząd został  wybrany w styczniu 2016 roku. Działa w składzie: Roman Woźniak – prezes, Mirosław Jakubczyk – wiceprezes,, Mirosław Łubiński – naczelnik, Benedykt Kowalczyk- z-ca naczelnika, Jacek Pruszkowski- skarbnik, Mariusz Łubiński – sekretarz, Rafał Jakubczak – gospodarz oraz   Gabriel Pawlak i Mariusz  Górzyński  - jako   członkowie zarządu. Kierowcą wozu bojowego jest Mariusz Łubiński, a jego zastępcą – Konrad Jakubczak

Z uroczystości 80-lecia: Ostatnia sobota była dobrym  dniem na uczestnictwo jubilatów w mszy św. , zorganizowanie  uroczystego apelu i tradycyjnego poczęstunku połączonego z  zabawą ludową. Nabożeństwo odprawili ks. prob. o. Robert Dziewulski  z o. Adamem.  Po złożeniu  meldunku  Zbigniewowi Gołąbkowi wiceprezesowi OSP Mazowsza o gotowości oddziałów  do uroczystości, wciągnięciu flagi  na maszt i wysłuchaniu hymnu ,,Jeszcze Polska”, powitał uczestników i dziesiątki  zaproszonych gości  prezes Jubilatów, dh Roman Woźniak, prezesujący także  zarządowi gminnemu w Belsku Dużym. Podniosłą częścią apelu były odznaczenia. Wiceprezes dh Zb. Gołąbek udekorował sztandar jubilatów Złotym Medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Złote, srebrne i brązowe medale otrzymali też zasłużeni druhowie. Były i inne wyróżnienia, gratulacje i podziękowania. Podczas obiadu-  zawarte w toastach.