Aktualności

2017.07.27

Także w Radomiu spotkanie w sprawie ustawy antysmogowej

Z zapisami projektowanej uchwały antysmogowej mieszkańcy Mazowsza mają możliwość zapoznawać się już od 20 lipca. Jej założenia przygotowane przez naukowców, ekspertów i urzędników widnieją na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. Spotkanie w Radomiu odbędzie się we  wtorek - 1 sierpnia.

Prezentacja zapisów dokumentu, to główny cel planowanych spotkań.

- Chcemy, aby mieszkańcy regionu mieli przede wszystkim pełną wiedzę na temat uchwały antysmogowej, ale też w przypadku jakichkolwiek niejasności w tej sprawie, wiedzieli gdzie, szukać informacji na jej temat ­– wyjaśnia  Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami.

W spotkaniach będą uczestniczyć  pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w urzędzie marszałkowskim oraz przedstawiciele Biura Studiów i Pomiarów Proekologicznych „Ekometria", które opracowało dokumentację  niezbędną do właściwego przygotowanie uchwały.

Ściśle określone paramenty instalacji grzewczych, ale też jakość spalanych paliw to najważniejsze zapisy uchwały antysmogowej dla Mazowsza, którą Sejmik Województwa Mazowieckiego planuje przegłosować jeszcze przed tegorocznym sezonem grzewczym. Konsultacje społeczne uchwały antysmogowej w województwie mazowieckim będą trwać  do 18 sierpnia. Projekt dokumentu wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie www.mazovia.pl. Uwagi  można zgłaszać zarówno pisemnie, jak i ustnie.

Spotkania informacyjne z przedstawicielami mazowieckich miast, gmin i powiatów zaplanowano w Warszawie i we wszystkich miastach  tzw. subregionalnych. Spotkanie w Radomiu odbędzie się 1 sierpnia o godz. 11:00 w  sali konferencyjnej  Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Kościuszki  5