Aktualności

2017.07.16

STULATKA Z BELSKA DUŻEGO


Ochrona przeciwpożarowa ma  na ziemi grójeckiej bogate tradycje. Czerwcowy Jubileusz 100 – lecia  Ochotniczej  Straży Pożarnej w Belsku Dużym to potwierdza. Wójt tej gminy Władysław Piątkowski,  sterujący   społecznie działalnością  Zarządu Oddziału ZOSP RP w całym powiecie  grójeckim, mógłby wskazać z nazwy  ochotnicze  straże  jeszcze  o  bogatszej  historycznie  tradycji, choćby OSP w samym Grójcu, liczącej sobie 135 lat. Godnie reprezentował ją na jubileuszowej uroczystości w Belsku Dużym poczet flagowy, obok sztandarów zasłużonych jednostek z  Mogielnicy, Chojnowa, Lipia czy z  innych  miejscowości  gminy Belsk Duży – Lewiczyna, Rożce, Wilczogóry  lub Woli i  Wólki Łęczeszyckiej.

Poczty sztandarowe tych jednostek i innych służb  mundurowych lub instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z jubilatami pochylały się w pokłonie podczas  mszy  w kościele pw. Świętej Trójcy odprawianej w intencji strażaków przez ks. prałata Stefana Kazulaka Kapelana Powiatowego Strażaków i ks. prob. Siuchtę. Oprawę muzyczną religijnej uroczystości zapewniła Dziecięco- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mogielnicy.

Ze świątyni, pododdziały  zaproszone na uroczystość jubileuszową, poczty sztandarowe,  goście i mieszkańcy   uczestniczący w nabożeństwie przeszli w  rytmie melodii marszowych tej  pełnej wdzięku  orkiestry,  na plac  apelowy przed siedzibą Urzędu Gminy. Nie zaglądający tu  przez  ostatnie lata byli pod  wielkim wrażeniem zmian inwestycyjnych , jakim został poddany   plac i jego otoczenie oraz sama siedziba władz samorządowych gminy, mieszcząca też placówki użyteczności  publicznej.

A wszystko   wzięło  początek w czerwcu 1917 roku, dzięki przewidującej  inicjatywie   grupy ówczesnych światłych obywateli, mających  na względzie  zarówno  zabezpieczenie przed ,,czerwonym kurem”  drewnianych budynków wiejskich, jak i  myśl o przeczuwanej,  już  wolności, może nawet niepodległości. Słowa ewangelii padły i  tu, z ust tych samych księży   podczas aktu   poświęcenia nowoczesnego  wozu bojowego marki SCANIA, przystosowanego  do przeciwdziałania wielu rodzaju klęskom i walki z ich skutkami.

Przed tym jednak, zaproszeni  goście,  byli uczestnikami  i obserwatorami  ceremonii, nawiązującej do polskiej, historycznej  tradycji. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości   odebrał od  jej  dowódcy   dh. Tomasza Jasińskiego  gen. bryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP. Po wciągnięciu  flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego, uczestników uroczystości, w tym zaproszonych gości powitał jej gospodarz, dh Stanisław Kołacz, prezes OSP w  Besku Dużym..

Wśród nich  właśnie gen. bryg. Leszka  Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Bogdana Łasicę – Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zbigniewa Gołąbka  Członka  ZG  I Wiceprezesa  ZOSP RP Woj. Mazowieckiego  , Mirosława Maliszewskiego – Posła na Sejm RP, Leszka Przybytniaka – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Artura Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, st. bryg. Jacka Wichowskiego – Komendanta  Powiatowego PSP w Grójcu, Władysława Piątkowskiego –  w jednej osobie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójta Gminy Belsk Duży, st. bryg. Bogusława Sikorskiego Zastępcę Komendanta PSP w Grójcu, Przewodniczącego Rady Gminy Belsk Duży, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Grójcu , służb mundurowych, pracowników Urzędu Gminy, radnych gminy, jej mieszkańców  oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek OSP, służb i organizacji. Nie mógł pominąć ojców chrzestnych poświęcanego wozu bojowego SCANIA- Krystyny Piątkowskiej i Waldemara Żółcika, który dokonał tradycyjnego obrzędu oblania wozu szampanem, a następnie w życzliwym strażakom wystąpieniu przyrzekł, że zawsz4e będzie ich wspierał, gdyż na to zasługują. Nie przypadkowo, l OSP Belsk Duży ma  42 członków wspierających. Jest wśród nich wielu sadowników..

Uroczystość  prowadził st. bryg. Bogdan Sikorski. Kronikarz  dh Arkadiusz Dyga odczytał  fragmenty  z bogatych zapisów kroniki jednostki.  Obecnie  OSP  z Belska, działająca w ramach  Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego  chroni mienie i życie  na powierzonym  obszarze gminy Belsk Duży, powiatu grójeckiego i województwa mazowieckiego. 


Za stuletni okres  działalności  Ochotnicza Straż Pożarna w Belsku Dużym  została  uhonorowana  Złotym Znakiem Związku, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez  Zarząd Główny  OSP. Aktu dekoracji dokonał dh  Zbigniew Gołąbek  Członek Zarz. Gł,  i  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Warszawie wraz z gen. bryg. Leszkiem Suskim Komendantem Głównym PSP. To  wielkie wyróżnienie wręczyli oni też  st. bryg. Bogusławowi Sikorskiemu oraz dh Tomaszowi Jasińskiemu. 
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP odznaczony został dh Roman Piątkowski. 

O jubilatach nie zapomniał też Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego przyznając  im Pamiątkowy Medal  PRO MASOVIA. Wręczali go prezesowi  jubilatki radni  Sejmiku- Leszek Przybytniak i Zbigniew Gołąbek oraz  prezes WFOŚiGW – Artur Dąbrowski. Pisaliśmy o tym w poprzednim  wydaniu TR.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:  Arciszewski Daniel, Ciamarczan Henryk,  Krawczak Mateusz,  Krzejszczak Krzysztof,  Ławnicki Michał i  Sołtysiak Arkadiusz. Srebrnym Medalem druhowie - Jasiński Adam,  Kołacz Dariusz,  Kołacz Mieczysław,  Krzejszczak Dariusz,  Malinowski Mariusz i  Ciepieniak Krzysztof. Brązowy Medal  otrzymali druhowie - Augustowski Paweł,  Dyga Dominik,  Kołacz Robert i  Waśkiewicz Daniel. 

Dh Władysław Piątkowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wraz z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  Henrykiem Truszkowskim i Komendantem Powiatowym PSP w Grójcu st. bryg. Jackiem Wichowskim  wręczyli Medal „Zasłużony dla Oddziału Powiatowego Związku OSP RP” dh Stanisławowi Kołaczowi, a  odznakę „Strażak Wzorowy” -  dh. Marcinowi  Augustowskiemu. 

Odznaką „Za Wysługę Lat”,  wręczaną przez  Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOPS RP Romana Woźniaka zostali  uhonorowani druhowie: Jakubiak Feliks (wysługa 65 lat), a za wysługę 45 lat -  Piątkowski Roman,  Ciamarczan Marian, Jasiński Bogusław, Jasiński Tomasz  i  Lipiński Wacław.  Dh Majewski Jarosław  został nią wyróżniony  za wysługę 30 lat, dh Matysiak Adolf  za wysługę 25 lat, dh Dyga Dominik  i  dh Waśkiewicz Daniel - za wysługę 15 lat.  Odznaka ta uznawana jest za najbardziej demokratyczną, nie powodującą  zróżnicowanych  opinii. Te są jednak  nie do uniknięcia.

Na jubileuszu100 –lecia wszyscy bawili się  do późnych godzin w przyjacielskim, pogodnym nastroju.

 

OSP  w pigułce


Stan osobowy OSP: członkowie zwyczajni -59, wspierający – 42, honorowi – 5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  skupia  9 członków. 

Zarząd: prezes – Stanisław Kołacz, wiceprezes- Bogusław Sikorski, wiceprezes-naczelnik – Tomasz Jasiński, zastępca naczelnika – Paweł Jasiński, gospodarz – Dariusz Kołacz, skarbnik – Stefan Krawczak, sekretarz – Michał Ławnicki, kronikarz – Arkadiusz Dyga, członek Zarządu – Daniel Arciszewski.Komisja Rewizyjna: przewodniczący -  Marian Ciamarczan, sekretarz – Bogusław Jasiński, członek – Adolf Matysiak

Jednostka OSP od  1995 roku działa w ramach  Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Wyposażona jest w samochody: Jelcz GCBA 7,7/32; Man GBA 2,5/16, Nissan i najświeższy nabytek -  SCANIĘ P450 (N321) , zakupiony za prawie  1 mln zł,  uzyskane dzięki połączonemu wysiłkowi  finansowemu: gminy, samorządu województwa mazowieckiego i  władz resortowych (PSP).

OSP zajmuje się  działalnością szkoleniową, kulturalną i wychowawczą. Udostępnia, też  mieszkańcom  pomieszczenia  w strażnicy na imprezy rodzinne, środowiskowe i okolicznościowe.


 

(mk)