Aktualności

2017.07.10

Konferencje metalowców mają wzięcie!


Dzięki inicjatywie  Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, zrzeszonych w niej  organizacji  w tym  SIMP i SITK oraz  pomocy udzielonej  przez Zarząd Fabryki Broni ,,Łucznik"  w Radomiu oraz inne firmy i instytucje,  w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko  już  po raz czwarty debatowali krajowi naukowcy, konstruktorzy, inżynierowie i technicy.  W obradach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej wiodącą  była problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Sprawy unowocześniania procesów  konstrukcyjnych i produkcyjnych tej branży były tematem wszystkich dotychczasowych konferencji. Ich  współorganizator  mgr inż.  Waldemar Fabirkiewicz przypomina, że  pierwsza  skoncentrowała  swoją uwagę na przemyśle zbrojeniowym, zorganizowana przed rokiem – na nowoczesnych technologiach obróbki skrawaniem.

Obrady  czwartej   otworzył 28 czerwca  i  kierował przebiegiem  jej  pierwszej   sesji,   prezes  Radomskiej Rady Federacji nowej jej kadencji , przewodniczący Rady Programowej Konferencji prof. dr hab.  inż. Janusz Dyduch. Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwał Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem mgr inż. Waldemara Fabirkiewicza Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.  Na pięciu sesjach  konferencji   w ostatnie  dni  czerwca  omawiane  i prezentowane były  m.in. sprawy: niekonwencjonalnych metod obróbki metali, zaawansowane techniki obróbki plastycznej, tzw. przyrostowe technologie kształtowania materiałów, nowoczesne techniki spawalnicze oraz automatyzacja procesów produkcyjnych. Aktywni  byli  metalowcy ziemi radomskiej. Drugi dzień obrad  zdominowała  wizyta  w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu, zwiększającej  produkcję nowoczesnej  broni strzeleckiej.  Prezes  zarządu ,,Łucznika” Adam  Suliga, zapraszając do odwiedzin za rok, sugerował, że   pod pieczą Polskiej  Grupy Zbrojeniowej znowu będzie co podziwiać.  Młodzi specjaliści z Radomskiego Centrum Innowacji Technicznych  i firmy z  nim współdziałającej nie zachęcali tym razem do korzystania  z renowacji ważnych części maszyn i urządzeń przy   zastosowaniu ,, metody drukowania 3D”, lecz popularyzowali nową  rewelacje techniczną nazywaną ,,Wytwarzaniem przyrostowym”.  Obróbkę skrawaniem, zastępuje ona całkowicie  produkcją z proszków metalicznych. Przydatne jest  bardzo już na etapie tworzenia prototypów.  Popularyzację  stosowania drukowania 3D w modernizacji maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego zajął się natomiast Jarosław Kotliński z radomskiego UTH.

W debacie  cenne informacje, propozycje i innowacje, przy  zastosowaniu   obrazu i filmu  przekazywało zebranym  kilkudziesięciu specjalistów  z 26 firm produkcyjnych,  instytutów naukowych i badawczo- produkcyjnych. W konferencji  uczestniczyły  znane  techniczne uczelnie wyższe, m. in. AGH Kraków, politechniki – łódzka, śląska, rzeszowska, lubelska, świętokrzyska  i częstochowska, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku  Białej, no i rzecz jasna   Uniwersytet Techniczno – Humanistyczny w Radomiu,  z najbardziej  zainteresowanym tematyką  konferencji  Wydziałem Mechanicznym.  Zainteresowanie  wzbudziła  prezentacja broni myśliwskiej   z oprzyrządowaniem optycznym  i wyposażeniem ułatwiającym polowanie,  oferowanej  przez firmę  handlową  KNIEJA. Wypracowane  w toku konferencji wnioski przyczynią się  w jakim s stopniu do unowocześniania  procesów  techniki i technologii.  Organizatorzy pytani o temat  przyszłorocznej   V Konferencji Techniczno – Naukowe, wskazują na  motoryzację. Uzasadniają, że w tej branży nadal metale mają duże zastosowanie. Ale zachodzą w  niej duże zmiany, zarówno  w konstrukcji, jak   i technologii nadwozi i  wielu innych elementach, z silnikami włącznie.     

Mieczysław Kaca