Aktualności

2017.05.14

Pionki: Z XL Mazowieckiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Kacper Byzdra, uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum w Przyłęku (powiat zwoleński) będzie wraz  z Julią Brzeską z powiatu makowskiego reprezentował Województwo  Mazowieckie   w finale Mistrzostw Polski.

Gospodarzem  finału  eliminacji wojewódzkich  jubileuszowego XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież zapobiega pożarom” były Pionki.  Zbigniew Gołąbek  Wiceprezes Mazowieckiego Zarządu    Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  RP w Warszawie, od   lat  organizujący   eliminacje  na Mazowszu  przypomina , że   wszystko zaczęło się od Olimpiady Wiedzy Pożarniczej, adresowanej  do  młodzieży szkół b. województwa  radomskiego. Inspiratorem  olimpiady, zanim  wystartował  turniej krajowy, był   pedagog  druh  Marian Kuderski z Radomia,  organizator m.in.   Młodzieżowych

Drużyn OSP. Podczas  tegorocznych eliminacji   turnieju,  wspólnych  dla miasta i powiatu radomskiego, radni sejmiku  – Zbigniew  Gołąbek i Rafał Rajkowski   wręczyli  sędziwemu prekursorowi   druhowi Kuderskiemu  Pamiątkowy Medal PRO MASOVIA. Pionki  na   rolę gospodarza  jubileuszowego Turnieju zasłużyły    profesjonalizmem  i  aktywnością  miejscowego  Ośrodka  Szkolenia  Komendy Wojewódzkiej PSP .  Finał  4O. eliminacji wojewódzkich  Turnieju odbył się  w Centrum Aktywności Lokalnej czyli popularnym  przedwojennym KASYNIE,  zbudowanym  w 1930 roku przez Państwową Wytwórnię Prochu i Materiałów Kruszących. Rewitalizowane służy współczesnym  Pionkom.

W  finale eliminacji  mazowieckich   w Pionkach uczestniczyło  ponad stu  laureatów  38. przeglądów powiatowych,  przeprowadzonych  w trzech kategoriach:  szkół podstawowych,   szkół gimnazjalnych  i szkół ponadgimnazjalnych. Przybyli na nie : st. bryg. Jarosław Kurek Komendant PSP    Mazowsza i  dh Antoni J. Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału  Województwa Mazowieckiego  ZOSP RP. Samorząd Pionek reprezentowała wiceburmistrz Jolanta Sarnecka –Buczek.  Przebieg  finału eliminacji bacznie  śledził  wiceprezes OSP Mazowsza  dh Zbigniew Gołąbek.

Po oficjalnym  otwarciu turnieju , do pracy  w ośrodku  PSP przystąpiła komisja konkursowa   pod przewodnictwem  bryg. Pawła Fliszkiewicza, naczelnika ośrodka PSP w Pionkach.   Po jej zakończeniu, strażacy  zawodowi  zaprezentowali   uczestnikom (na poligonie)   eksperymenty ukazujące niebezpieczeństwa  jakie powstają podczas nieprawidłowego gaszenia płonącego oleju i   niewłaściwego  przeciwdziałania    ulatniającemu się gazowi  oraz pokazali prawidłowe    ratowanie  pasażera uwięzionego w samochodzie,  w wyniku  wypadku drogowego.

Po  pokazie, w  CAL  odbył się  publiczny sprawdzian  ustny. Do dwóch miejsc otwierających  drogę   do finału XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Krakowie,  startowało   po trzech  zawodników  z każdej  kategorii wiekowej, najlepszych w  części pisemnej.  Tu udzielali   odpowiedzi   na 9.  pytań pisemnie. Przekazywane  komisji  oceniającej,  sami   głośno odczytywali. Uzyskiwane punkty ukazywały się na dużym ekranie.  Oto  końcowa  punktacja:

Kategoria- szkoły podstawowe: 1. Teofil Łaszewski (pow. pruszkowski) – 20 pkt, 2. Karolina Łysiak (pow. garwoliński) -  16 pkt, 3. Jakub Pągowski (pow. makowski)  -  15 pkt.

Kategoria   szkoły gimnazjalne: 1. Julia Brzuska (pow. ostrowski)   - 16 (25) – pkt, 2.Kacper Byzdra (pow. zwoleński, PG Przyłęk) -  16 (24)  pkt, 3. Mikołaj Matuszewski  (pow. płocki)  -  14  pkt.

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne: 1. Kamil Rosa (pow. pruszkowski) – 20 pkt, 2.Kamil Dębski (pow. żyrardowski ) – 13 pkt, 3. Filip Witeczek (pow. płocki) – 8 pkt.

Komisja konkursowa podkreśliła  wyrównany poziom  odpowiedzi  uczestników  finału  eliminacji województwa mazowieckiego, życząc  zdobywcom  dwóch pierwszych miejsc  w poszczególnych kategoriach  sukcesu  podczas  finału ogólnopolskiego  w  Krakowie (2-4 czerwca).   Zdobywcy dwóch pierwszych  miejsc   zostali uhonorowani  okazałymi pucharami.   –Zawodnicy  turnieju   otrzymali dyplomy i upominki, wręczane im  przez organizatorów i fundatorów. Liczby  podane w nawiasach oznaczają  ilość  punktów  uzyskanych  przez   laureatów gimnazjalistów   w części pisemnej  eliminacji.

Najlepszym  zawodnikiem  ziemi radomskiej w kategorii szkół gimnazjalnych był Bartosz Byzdra uczeń  III klasy Gimnazjum Publicznego  w Przyłęku. W turnieju startował po raz pierwszy, zajmując   II lokatę.  Wraz z Julią Brzuska   awansowali do finału krajowego  Zwyciężczyni w tej konkurencji Julia  uzyskała tyle sam punktów, co i Kacper. Była jednak  o jeden punk ;lepsza  w części pisemnej sprawdzianu. Opiekunem Kacpra Byzdry jest G. Papis, prowadzący również od lat z sukcesami  drużynę PG Przyłęk w eliminacjach Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa Ruch Drogowego. Przed  rokiem zajęła ona II miejsce w województwie mazowieckim. W tym roku, jako najlepsza w powiecie zwoleńskim  będzie  rywalizować w Jedlińsku o miano najlepszej w subregionie radomskim.

Mieczysław Kaca

 

XXX

Kacper Byzdra z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku, zajął II miejsce w finale XL eliminacji województwa mazowieckiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież  Zapobiega Pożarom” w grupie szkół gimnazjalnych. Zawody odbyły się w dniu 29 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Pionkach. W eliminacjach uczestniczyła młodzież z 38 powiatów woj. mazowieckiego w  3  grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Powiat zwoleński reprezentowali zwycięzcy eliminacji powiatowych: Jakub Solecki z  PSP Kazanów,  Kacper Byzdra - PG Przyłęk oraz  Adrian Choroś  z  ZSRT  Zwoleń.

Kacper Byzdra będzie reprezentował  nasz powiat i województwo  w finale centralnym, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Krakowie.

Do finału awansowało dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy wiekowej.