Aktualności

2017.05.14

Drużyny z Przyłęka i Tczowa najlepsze w eliminacjach powiatowych w Zwoleniu


Publiczne Gimnazjum w Przyłęku było  miejscem  Eliminacji Powiatu Zwoleńskiego  XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.   Uroczystego ich  otwarcia  dokonali  Wójt Gminy Przyłęk  Marian Kuś  i dyrektor PG Jerzy Kamionka, witając uczestników i  osoby zaproszone, wśród nich: Wicestarostę  Zwoleńskiego Arkadiusza Sulimę,  Małgorzatę Brola -  z Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,  Z-cę Komendanta Powiatowej PSP w Zwoleniu bryg. Krzysztofa Zylińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku Wojciecha Szmajdę,  Mirosława Soleckiego z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zwoleniu, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu; asp. Cezarego Spyrę i asp. Dariusza Chorosia oraz  pielęgniarkę z SPZOZ w Przyłęku  Krystynę Jaślan. 

Po omówieniu  przez  sędziego głównego turnieju asp. Cezarego Spyrę spraw organizacyjno - technicznych, do rywalizacji stanęło pięć czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych i cztery trzyosobowe drużyny z gimnazjów z gmin powiatu zwoleńskiego (Kazanów, Policzna,   Przyłęk,   Tczów,  Zwoleń).
Gminę Przyłęk reprezentowały: PSP Babin w składzie: Klaudia Skirzyńska, Natalia Papis, Sebastian Kramek, Kamil Papis  z opiekunem  Antonim Pawlukowskim oraz PG Przyłęk w składzie: Julia Binięda ,Natalia  Dydo,  Magdalena Knieć, z opiekunem G. Papisem.

Uczestnicy turnieju rozpoczęli rywalizację  dwoma testami,  składającym się  z 25 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz  liczącym   10 pytań  z zakresu  pierwszeństwa przejazdu  na  skrzyżowaniu. Wszyscy uczestnicy, począwszy od szkół podstawowych  zaliczyli  sprawdzian  praktycznej jazdy rowerem po torze przeszkód na który składały się: slalom z ograniczeniami, kwadrat, bramka wisząca, żmijka, korytarz z desek, łezka i zatrzymanie w miejscu. Nad prawidłowością przebiegu obu konkurencji czuwali funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu asp. Dariusz Choroś i Cezary Spyra, który był sędzią głównym turnieju.

Po konkurencji na torze przeszkód, uczestnicy turnieju zmierzyli się z pytaniami i zadaniem praktycznym z pierwszej pomocy, które fachowo oceniał Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu bryg. Krzysztof Żyliński. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, komisja sędziowska, dokonała   końcowej klasyfikacji turnieju.

Oto wyniki Powiatowego Turnieju BRD  w Zwoleniu: 

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie Gminy Tczów,pkt. 102,

II  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie Gmina Przyłęk,pkt. 96 ,

III– Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie Gmina Policzna,pkt  34,

IV – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie Gmina Kazanów, pkt. -20,

V – Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy Gmina Zwoleń, pkt. – 74.

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I  – Publiczne Gimnazjum w Przyłęku Gmina Przyłęk, pkt. 118,

II  – Publiczne Gimnazjum w Tczowie Gmina Tczowie, pkt. 90,

III – Publiczne Gimnazjum w Policzna Gmina Policzna, pkt. 54,

IV – Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu Gmina Zwoleń, pkt. 16.

Po ogłoszeniu wyników turnieju przez sędziego głównego, nastąpił akt wręczenia  laureatom dokumentów kwalifikujących ich do turnieju rejonowego, który odbędzie się w Jedlińsku oraz nagród wszystkim uczestnikom Przeglądu Powiatowego w Zwoleniu  XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  Nagrody wręczali; członkowie  komisji oceniającej, przedstawiciele  Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, gospodarze  gminy Przyłęk i zaproszeni goście., Wicestarosta Arkadiusz Sulima podziękowaniem  na piśmie  uhonorował też  Wójta Przyłęka  Mariana Kuś i dyrektora Publicznego Gimnazjum Jerzego Kamionkę za szczególny wkład w zapewnianiu młodzieży szkolnej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wręczając podziękowanie wójtowi podkreślił patronowanie przez niego różnorakich poczynaniom  nie tylko w  szkołach m.in.  organizacji corocznego  Rajdu Rowerowego Szlakiem Zółwia Błotnego, co łączy  sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z ochroną przyrody. Wyróżniając Jerzego Kamionkę przypomniał , że jest on   bardzo aktywnym radnym powiatu, przewodniczy komisji oświaty i kultury.

Miejsce eliminacji strefowych, kwalifikujących drużyny do turnieju wojewódzkiego będzie Jedlńsk.

(MK)