Aktualności

2017.04.28

Występ Kabaretu Jurki odwołany.

Występ Kabaretu Jurki w dniu 12 maja w sali UM, Żeromskiego 53 odwołany.
Należność za zakupione bilety będzie zwrócona w miejscu ich zakupu.