Aktualności

2017.04.14

ZWOLEŃ: WIELKANOCNIE W KLUBIE ABSTYNENTA WZAJEMNEJ POMOCY

 

11 kwietnia  odbyło się spotkanie wielkanocne w Klubie Abstynenta Wzajemnej Pomocy „S” w Zwoleniu. O godzinie 18, prezes Klubu Krzysztof Gregorczyk powitał gości, klubowiczów, ich rodziny i sympatyków. Były życzenia od władz samorządowych. W imieniu burmistrz Bogusławy Jaworskiej i własnym,  życzenia przekazał Włodzimierz Kabus z-ca burmistrza a   jednocześnie przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świąt pełnych wiary i nadziei życzył  starosta zwoleński Waldemar Urbański. Do tradycji wielkanocnych nawiązał  też  wicestarosta Arkadiusz Sulima.

Ks. Krzysztof Mazur z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego  poświęcił pokarmy i po  wspólnej modlitwie, przyszedł czas na wspomnienia i degustację potraw.

Zbyszek Solecki podziękował Annie Wieczerzyńskiej, dyrektor Domu Kultury za współpracę i  pomoc w organizacji koncertu Piotra Nagiela,  W  miłej i ciepłej atmosferze spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Elżbieta Nowakowska