Aktualności

2017.03.17

Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
- Podejmowanie działalności gospodarczej od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r.

- Rozwijanie działalności gospodarczej od dnia 21 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia „Dziedzictwo
i Rozwój” w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz wszystkie dokumenty aplikacyjne wraz z niezbędnymi informacjami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dir.zwolen.com

Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy, bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach trwających naborów wniosków.

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu gmin: Ciepielów, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Pionki, Pionki Miasto, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.

Terminy szkoleń:

28 marca 2017 r. (wtorek) – podejmowanie działalności gospodarczej,

29 marca 2017 r. (środa) – rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje, co do miejsca i godzin spotkań oraz programu szkolenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.dir.zwolen.com

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:

- Omówienie wniosku o przyznanie pomocy oraz fiszki projektowej,

- Najważniejsze zasady przygotowania budżetu i harmonogramu projektu,

- Omówienie biznesplanu do wniosku o przyznanie pomocy,

- Omówienie warunków umowy o przyznanie pomocy.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl lub telefonicznie: tel. 48 676 20 29 najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” świadczy usługi nieodpłatnego bezpośredniego (osobistego) lub pośredniego (telefonicznego, elektronicznego) doradztwa dla wszystkich potencjalnych beneficjentów w ramach Wsparcia na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej
z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014 – 2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.

 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.