Aktualności

2017.03.16

Przez ciągłe kształcenie do wysokich plonów

 Sala Konferencyjna  hotelu ,,Dworek Anna” w Podgórze (gmina Gózd) była  miejscem dwudniowego szkolenia zorganizowanego dla rolników  Mazowsza i sąsiednich województw przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie. Prezes Zarządu PZPRZ Stanisław Kacperczyk, pełniący tę funkcję  już trzecią kadencje, witając licznie przybyłych rolników, naukowców z uczelni rolniczych i instytutów naukowo – badawczych oraz rzeczoznawców specjalistów z organizacji i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa powiedział, że ziemia i uzyskiwanie z niej wysokich plonów roślin zbożowych, wymagają ciągłego zwiększania i wzbogacania wiedzy i umiejętności rolników.

Kolejną porcje wiedzy z tej dziedziny,  przekazali uczestnikom  szkolenia wysokiej klasy polscy naukowcy  z uczelni rolniczych  oraz specjaliści z instytutów naukowo - badawczych kraju, wśród nich członkowie Rady Ekspertów PZPRZ. Zajęcia szkolenie z cyklu: ,,Nowoczesne technologie uprawy zbóż z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin” zostały, przygotowane w ramach Programu Promocyjnego Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Wykłady,  wzbogacone techniką audiowizualną wygłosili:  prof. dr hab. inż. Jerzy Grabiński  z JUNG –PIB w Puławy (Technologie produkcji roślin w uprawie polowej, w warunkach  zmieniającego się klimatu, dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wiosenne nawożenie zbóż ozimych i  jarych oraz rzepaku), prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (Zwalczanie szkodników w uprawach zbożowych), prof. dr hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (Aktualne zagadnienia w ochronie roślin zbożowych przed chorobami. Mieszaniny zbiornikowe), dr inż. Tadeusz Solarski, Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych (Możliwości uprawy soi w Polsce  i jej znaczenie w zmianowaniu ze zbożami).

W drugim dniu szkolenia dr inż. Lesław Janowicz z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przybliżył  uczestnikom  praktyki prawidłowego suszenia, schładzania i przechowywania ziarna zbóż oraz  kukurydzy, a mgr inż. Tadeusz  Szymańczak rzecznik prasowy PZPRZ poinformował uczestników  o aktualnej sytuacji na międzynarodowym rynku zbóż.

Skoncentrujmy się na sprawach nowych, aktualnych przekazywanych przez naukowców i specjalistów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem  uczestników szkolenia. Sale konferencyjną  zapełnili  doświadczeni producenci rolni, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu, reprezentanci samorządów  powiatowych (m.in. Waldemar Urbański starosta zwoleński), Mazowieckiej Izby Rolniczej, oddziałów doradztwa rolniczego itp. Usłyszeli, że zmiany klimatyczne, skutkują nie tylko wyższymi temperaturami w okresie zimowym, lecz także  w skali roku mniejszą  dawką wód opadowych  i ich  kumulacją w postaci  nieprzewidzianych niszczycielskich burz i nawałnic, jak też pojawianiem się nowych  gatunków szkodników upraw zbożowych  – owadów, bakterii, wirusów i grzybów, które należy dobrze rozpoznać, by zastosować skuteczne metody ich zwalczania. Prof.  Marek Korbas z Poznania  akcentował np. rolę tzw. mieszanin zbiornikowych, łączących  np. nawożenie  z walką z chwastami i innymi  szkodnikami  roślin uprawnych. Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu mieszanin zbiornikowych, jak je prawidłowo przygotować i jakie niepożądane niespodzianki, czyhają na rolników przy łączeniu rożnych substancji, to  cała  nowa dziedzina wiedzy.

Samo przygotowanie  gleby, utrzymanie optymalnej wilgotności  i jej prawidłowe nawożenie, też   wymagają przystosowania do zmieniających się warunków klimatycznych. Nic dziwnego, że wielu uczestników szkolenia, po wysłuchaniu  przekazu  prof. dr hab. inż. Jerzego Grabińskiego i dr hab. Witolda Szczepaniaka, już następnego dnia o świcie wyruszyło ze sprzętem na pola, by  rośliny zbożowe nawozić  wykorzystując wilgoć nagromadzoną w glebie w okresie zimy.

Wiele do myślenia dal słuchaczom mgr inż. Tadeusz Szymańczak, nie tylko jako rzecznik prasowy PZPRZ, lecz także producent  rolny, uczestniczący w pracach międzynarodowych gremiów  i obserwator   technik  uprawy    gleby np. w USA. Oznajmił, że w stanie Teksas, gdzie niedawno  przebywał, nie spotkał nawet jednego pługa.   Przekonywał, że  rolnictwo w Polsce, również czeka rewolucja w technologii  uprawy gleby. W swoim gospodarstwie, nastawionym m.in. na uprawę kukurydzy na nasiona już  takiej rewolucji dokonuje. W jego opinii, orka pługiem, szczególnie  ta głęboka, niszczy pożyteczne organizmy, czyniące glebę żyzną. Większość  rozwijających się  w warstwie próchniczej  pożytecznych  drobnoustrojów po dokonaniu orki obumiera z powodu niedostatku tlenu, a z kolei  mikroorganizmy przystosowane do warunków egzystencji bez tlenu, uśmiercamy  po  wyrzuceniu ich   na powierzchnię gleby. Uprawa ziemi bez orki, sprzyja powiększaniu się warstwy próchniczej,  zatrzymującej znacznie dłużej wodę. Warstwa ta sprzyja egzystencji i rozmnażaniu   pożytecznych  dla roślin dżdżownic. Podczas  dyskusji, prof. dr hab. Marek Korbas ze zrozumieniem odniósł się do stanowiska mgr inż. Tadeusza Szymańczaka.  Profesor zapytany, dlaczego w Polsce na tak małą skalę  eksperymentuje się  z zastępowaniem pługów  odpowiednio  skonstruowanymi   kultywatorami  i     maszynami  rolniczymi do uprawy uproszczonej i pasowej  zupełnie  nowej  generacji odrzekł, że decydują  o tym -  koszty, tradycja i wynikające z niej przyzwyczajenia. Przyznał, że walka ze szkodnikami roślin zbożowych w uprawie uproszczonej będzie trudniejsza, lecz wynikające z tego korzyści mogą być wyższe.

Tadeusz Szymańczak, omawiając sytuację na rynku zbóż, poruszył sprawę  ich opłacalności dla rolników i stwarzania przez polskie władze warunków korzystnych  dla  ich sprzedaży , w tym na rynkach zagranicznych . Wyraził opinię, że obecny Minister Krzysztof Jurgiel przewodnicząc w poprzednich kadencjach  sejmowej komisji rolnictwa, sprzyjał niektórym postulatom stawianym przez Polski Związek Producentów  Roślin Zbożowych. 

O opłacalność  produkcji dobrej  jakości  zbóż oraz innych  roślin od dawna zabiega Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Podkreślał to wielokrotnie  jego prezes mgr inż. Stanisław Kacperczyk, przewodnicząc  dwudniowym zajęciom szkoleniowym w ,,Dworku Anna’’, aktywnie   uczestnicząc też w wymianie poglądów i prezentując  stanowisko  PZPRZ za pośrednictwem  przekazu audiowizualnego.  Związek apelował   do władz  wielokrotnie w różnej formie   m.in. w sprawach  - dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym, uszczelnienia granic przed niekontrolowanym importem z krajów trzecich, rozbudowy infrastruktury portowej do eksportu zbóż, wprowadzenie pożytecznych  tematów do  rządowych  prac badawczych itp. Ministerstwo ze swej strony doceniło  PZPRZ,  wyróżniając Związek  pucharem za zasługi dla branży zbożowej. Pozytywną wymowę miały też  spotkania na prezydenckich  dożynkach w Spale i wyróżnienie działaczy szczególnie zasłużonych dla branży zbożowej  Medalem Honorowym im. Stanisława Kaszubskiego. Bezcenna jest ciągła działalność szkoleniowa Związku, obejmująca od dawna  coroczne liczne szkolenia tematyczne oraz wyjazdy studyjne młodych  polskich rolników do Teksasu  i  tamtejszej młodzieży do Polski.  Współuczestnictwo w wielu uroczystościach dożynkowych, ponadregionalnym  Święcie Chleba w Radomiu  i innych imprezach, sprzyja promocji  chleba wypiekanego   z mąki pełnoziarnistej i promocji produktów zbożowych. Są to  tylko niektóre z cennych inicjatyw Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. 

Mieczysław Kaca