Aktualności

2017.03.14

GMINA JASTRZĄB: z udziałem dzieci i dorosłych – bezpieczniej na drogach


Spotkanie uczniów klas IV, V i-VI PSP oraz gimnazjalistów klas I i II PG  w Zespole Szkół Publicznych   w Jastrzębiu z inicjatorami i  realizatorami bardzo pożytecznej   na Mazowszu akcji  ,,Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” odbyło się w  atmosferze   ważnego  sukcesu odniesionego   przez samorząd gminy w drogownictwie,  w dziedzinie    bardzo ważnej   dla społeczności lokalnej. Chodzi o inwestycje zrealizowane w 2015   i   2016  roku  w  tej gminie,  nie tylko  usprawniające  połączenia komunikacyjne, lecz także czyniącymi je bezpieczniejszymi  również  dla pieszych użytkowników dróg i rowerzystów. Wszystkie projekty modernizowanych czy też przebudowywanych dróg uwzględniają utwardzone pobocza czy nawet  chodniki dla pieszych.  Posiadają je  już wykonane bądź  projektowane odcinki przebiegającej przez teren gminy Jastrząb  drogi wojewódzkiej nr 727, w której przebudowie partycypuje także  gmina.  Nie inaczej jest  w przypadku  odcinka      trasy  krajowej nr 7,  biegnącego  tzw. nowym śladem. Duży nacisk obecna władza kładzie na poprawę dróg lokalnych, z których  na co dzień korzystają mieszkańcy. W budżecie na 2017 rok, tak jak w ubiegłym roku ważne są inwestycje dotyczące  przebudowy dróg gminnych,unowocześnianych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu i  innymi  inwestorami. Budowa i unowocześnianie dróg na dobre zaczęło się  w obecnej kadencji. Przypomnijmy, że w roku 2015 został wykonany ponad kilometrowy drogi wojewódzkiej  nr 727 na wysokości   miejscowości Lipienice Górne. Gmina  czyni obecnie  wszelkie starania o realizację  kolejnego etapu    tego traktu, przygotowując   dokumentację  techniczną na  jego   przebudowę.

  W roku 2016   w gminie Jastrząb  zostały przebudowane  drogi w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 461.678,71 zł.  Długość Inwestycji obejmującej przebudowę odcinka drogi gminnej  w miejscowości  Śmiłów (od drogi wojewódzkiej nr 727 w kierunku miejscowości Orłów)  ma  495 metrów.   W roku  bieżącym  prowadzona jest już przebudowa (rozpoczęta w roku 2016) drogi powiatowej wiodącej  przez Lipienice Górne  i planowana - odcinka drogi w Śmiłowie.  Przy udziale środków z gminy Jastrząb, planowana jest też przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gąsawy Plebańskie (etap I)  oraz  drogi  w miejscowości Jastrząb (budowa chodnika). W budżecie gminy Jastrząb na rok 2017 umieszczono  przebudowę   dróg gminnych w miejscowościach: Orłów, Nowy Dwór i Gąsawy Rządowe (Kurkoć)  oraz  ulic – Ogrodowej i Leśnej w Jastrzębiu.

Sukcesy  inwestycyjne  dwu ostatnich lat  w drogownictwie  oraz    dotyczące innych   dziedzin  działalności samorządowej  np. otwarty  w 2016 r.  oddział przedszkolny ,,Baśniowa Kraina” a w tym roku żłobek, mieszkańcy gminy kojarzą z osobą  nowego wójta  gminy  Andrzeja Brachy, który w dorocznym  plebiscycie  o nazwie  ,, Mała Ojczyzna – Duża Sprawa” wybrany    został   Najlepszym  Samorządowcem  Gmin Powiatu Szydłowieckiego  2016 roku.   Dziennikarze, gratulując  tego sukcesu,  wypytywali wójta  właśnie  o   zadania inwestycyjne zrealizowane  w 2016 roku  za rekordową sumę 3,2 mln zł, tj. wyższą  od  osiągniętej  przez jego poprzedników w całej  ubiegłej, 4 – letniej kadencji.  My  poprosiliśmy  o informację  na temat  inwestycji, zapisanych  w budżecie  gminy Jastrząb   2017 roku .  – Usłyszeliśmy, że zamierzenia  na rok bieżący oscylują   wokół kwoty 8,4 mln zł. Wójt Bracha zastrzegł się, że rezultaty końcowe zależeć będą   od   wielkości pozyskanych   środków zewnętrznych. Optymizmem napawają niektóre  zgłoszone przez  gminę  wnioski,    zajmujące  dobre lokaty  w rankingu wojewódzkim. Poza wymienionymi już drogami i ulicami, tegoroczny  budżet Gminy Jastrząb, zawiera  też zadania:   termomodernizację budynku  świetlicy w  Jastrzębiu , rewitalizację i zagospodarowanie terenów przylegających do  zalewu w Jastrzębiu,  budowę boisk  przyszkolnych,  wspólny projekt gmin: Jastrząb, Chlewiska, Mirów i  Orońsko dotyczący instalacji fotowoltaicznych (OZE), budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , zakup wozu bojowego dla straży  itp.

Wójt Andrzej Bracha poinformował, że ambitni  pracownicy   Urzędu Gminy Jastrząb wzorem roku 2016, zdają  pomyślnie kolejny egzamin.  Ze swej strony czyni wszystko dla  realizacji  zadań   zawartych  w  budżecie tegorocznym i w celu  dobrego przygotowania  budżetu następnego roku.  Żeby się skupić  na sprawach rozwoju   gminy Jastrząb zrezygnował z funkcji prezesa Stowarzyszenia LGD ,,Razem Na Piaskowcu”, obejmującego swoim  zasięgiem także niektóre  sąsiednie  gminy położone w  województwie świętokrzyskim.  Przypomnijmy, że dzięki zaangażowaniu Zarządu LGD któremu przewodniczył   Andrzej Bracha-Wójt Gminy Jastrząb udało się pozyskać dla gmin wchodzących w skład LGD (Borkowice, Skarżysko Kościelne, Mirzec i gmin powiatu szydłowieckiego (Chlewiska, Orońsko, Jastrząb, Szydłowiec, Mirów)  środki finansowe na realizację zadań na   kwotę ponad 6 milionów.  Decyzją  członków LGD, funkcję  prezesa Lokalnej Grupy Działania ,,Razem Na Piaskowcu”, przejął  niedawno Jan Gula – przez  wiele lat pracujący w samorządzie powiatu szydłowieckiego i gminy Jastrząb.  Kilka miesięcy temu przeszedł na emeryturę. Ma dużo chęci i wolnego czasu, wartych  użytecznego zagospodarowania.

BĄDŻ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY

Gośćmi  uczniów  i nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu byli: Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dariusz Piątek Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Andrzej Bracha Wójt Gminy Jastrząb, Anita Gołosz – Sekretarz  Gminy Jastrząb, a także  przedstawiciele Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i specjaliści z radomskiego  WORD. Rolę gospodarzy pełnili dyrektorzy ZSP – Zbigniew Sarnat, który powitał uczestników i Katarzyna Owczarek. Zabrali też głos: dyrektor ZSP, Zbigniew Sarnat, Rafał Rajkowski i Dariusz Piątek, adresując słowa do 180 osobowej grupy uczniów podstawówki  i miejscowego gimnazjum.

Rafał Rajkowski przypomniał, że kampania przysposabiająca uczniów Mazowsza do bezpiecznych zachowań na drogach trwa już  ponad 15 lat. Prowadzona pod hasłem; ,,Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” od lat trzech. Apelował, by odblaski, które wszyscy uczestnicy otrzymają trafiły również do członków ich rodzin. Są one niezbędne teraz, w okresie  zimowym, w którym dni są krótkie, a bywa ,że   widoczność  słaba  także w dzień, z  powodu  występujących na przemian deszczy, mgieł i śnieżyc.

Dariusz Piątek przypomniał, że promotorem kampanii ,, Jesteś widoczny jesteś bezpieczny’ jest osobiście Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zauważył, że bliskoznaczne,  fajnie  brzmi też  hasło   widoczne w miejscu dzisiejszego spotkania, w  Jastrzębiu - ,,Bądź Widoczny -   Bądź Bezpieczny’. Ważne żeby zawarte w nim   wskazania stosować, a przepisy prawne - przestrzegać  na co dzień. W warunkach złej widoczności, kierowca zauważy osobę w ciemnym ubraniu dopiero z odległości 20 – 30 metrów. Wyposażoną nawet w jeden odblask, spostrzeże już z odległości 150 metrów. Przytoczył też wymowne słowa Marszałka Adama Struzika  o tym, że piesi i rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie  dysponują  przecież pasami bezpieczeństwa, ani poduszkami czy kurtynami  powietrznymi.

Nakazem moralnym użytkowników dróg jest  także udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Dlatego, po wręczeniu uczniom z Jastrzębia odblasków i ich zbiorowej prezentacji, dziewczęta  i chłopcy, zostali podzieleni na trzy grupy, uczestnicząc kolejno  w    zajęciach edukacyjnych. Obejrzeli np.  film pt. Tak, chcę być bezpieczny, opowiadający właśnie o sposobach reagowania na zagrożenia dzieci  i młodzieży, uczestniczyli  w zajęciach udzielania pierwszej pomocy oraz doskonali  umiejętności  z zakresu  bezpiecznej jazdy  rowerem po  torze przeszkód, a na zakończenie na symulatorze motocykla…   przeżyli  wirtualną podroż. (M.K.)