Aktualności

2017.03.01

Wspaniałe urodziny Zwolenia!

Na tradycyjne spotkanie zorganizowane 20 lutego  z okazji 592 rocznicy nadania Zwoleniowi praw miejskich przybyli licznie  grono miłośników miasta, w tym  osoby aktywne społecznie oraz  przedstawiciele sąsiedzkich  samorządów, z wójtami gmin Kazanów, Teresą Pancerz – Pyrką  i Policzny, Tomaszem Adamcem, przewodniczącym RG w Przyłęku, Wojciechem Szmajdą. Władze samorządowe gminy Zwoleń stawiły się w komplecie z radnymi  osobami pełniącymi stanowiska  wykonawcze,, a samorządu powiatowego – prawie w całości ze starostą zwoleńskim Waldemarem Urbańskim, wicestarostą Arkadiuszem Sulimą i sekretarzem powiatu – Edytą Sulimą. Obecni byli też szefowie związków i instytucji, m.in. Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Uczestników i gości rocznicowego  spotkania powitała  burmistrz Zwolenia, Bogusława Jaworska i prowadząca spotkanie Anna Wieczerzyńska, dyrektorka DK. Zebrani w sali  kina ,,Świt” powitali gromkimi  brawami, Paulinę Maziarz, Miss Polski 2016. Miss Paulina na zakończenie spotkania wręczyła  w imieniu  widowni Zbigniewowi Wodeckiemu bukiet kwiatów.

Oklaski przebrzmiały, gdyż  Anna Wieczerzyńska  przedstawiła  wchodzących na  estradę  członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Odegraniem  hejnału oznajmili wszem i wobec , że rozpoczyna się  uroczystość rocznicowa. Poproszona na scenę burmistrz Bogusława Jaworska powiedziała m.in:

- Spotykamy się 20 lutego każdego roku, by uczcić rocznicę nadania naszemu miastu praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę. Dziś mija 592 lata od tego wydarzenia. Zwoleń przez kilka wieków miewał  okresy rozkwitu.. Był też bardzo trudne okresy dla życia mieszkańców. Ogromne straty materialne i ludzkie miasto poniosło w czasie Potopu Szwedzkiego i II Wojny Światowej. Podczas okupacji miasto zostało zniszczone  w 90 %.... Obecnie Zwoleń nam pięknieje, a my, jego mieszkańcy, tworzymy codziennie historię swoja postawą i dokonaniami. W tegorocznym budżecie Rada Miejska zapewnia środki na rozbudowę zalewu, jego części rekreacyjnej, byśmy w czerwcu, podczas uroczystości, ku czci Mistrza Jana przekazali mieszkańcom zagospodarowany zbiornik wodny. Z niecierpliwością czekamy, z gotowym już projektem, na ogłoszenie naboru, aby rozpocząć przebudowę obiektu, w który obecnie przebywamy.

W oficjalnej odsłonie  dorocznej imprezy sekretarz  gminy, Jan Nowakowski  w imieniu Kapituły Medalu Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej  odczytał protokół  o  uhonorowaniu nim   trzech osób, zaangażowanych w rozwój ziemi zwoleńskiej:

1. Jacka Łatę: zaangażowanego społecznika, prawnika, prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

2. Iwonę Paszkiewicz: promotorkę Zwolenia, przedsiębiorcę, prezesa Firmy ,,LOBO-TRANS”  prezesa fundacji Follow Me,  sponsora wielu poczynań z dziedziny   kultury  oraz inicjatora  akcji charytatywnych, ostatnio np. organizującej pieniądze na leczenie  Romana Pęksyka

3. Arkadiusza Sulimę: cenionego  samorządowca, do 2010 roku  pracownika UM w Zwoleniu, wicestarostę zwoleńskiego, radnego powiatu III i IV kadencji, działacza OSP, Członka Rady Społecznej SP ZOZ, od  dwóch kadencji wicestarostę, współdziałającego z samorządem gminy Zwoleń..

Medale wręczali burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska i Paweł Sobieszek Przewodniczący Rady Miejskiej. Każdy z wyróżnionych, osob9swcie dziękował za uznanie, deklarując dalszy udział w rozwoju Ziem Zwoleńskiej.

Anna Wieczerzyńska, zapowiadając część artystyczną ujawniła, że  wystąpi    bardzo popularny, ceniony muzyk i wokalista, wykonawca  m.in. piosenek: ,,Zacznij od Bacha”, ,,Z Tobą chcę oglądać świat” i ,,Pszczółka Maja”. Uczestnicy spotkania, owacyjnie powitali gwiazdora Zbigniewa Wodeckiego. Pan Zbigniew śpiewał, grał na skrzypkach i trąbce, w przerwach  opowiadał  anegdoty i żartował. Zachęcił też skutecznie widownię do wspólnego z nim  śpiewania. Dzięki  koncertowi, widzowie długo będą pamiętać 592 rocznicę przekazania  w 1425  roku  przez króla Władysława Jagiełłę ówczesnemu wójtowi Janowi Cielątce  aktu nadania Zwoleniowi  praw miejskich.

Fotorelacja: Mieczysław Kaca