Aktualności

2017.02.12

Odbywa się doroczna kwalifikacja wojskowa

Rozpoczęła się kolejna, coroczna kwalifikacja wojskowa. Podlegają jej mężczyźni  urodzeni  w 1998 r. oraz w latach 1993-1997, nieposiadający  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także  urodzeni w latach 1996-1997, uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1993-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz uczące się na kierunkach medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.

W powiecie radomskim przed komisję wojskową, której przewodniczy dr Iwona Czarnecka – Hernik, w okresie od 6.02 do 28.03.2017 r. powinno się stawić 1138 osób, w tym 48 kobiet.

- Kandydaci zgłaszają się zgodnie z planem kwalifikacji opublikowanym w zarządzeniu wojewody mazowieckiego. Dla kobiet zostały wyznaczone osobne dni na stawiennictwo  – informuje naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Piotr Kozubek. - Komisja odbywa się w  przychodni lekarskiej przy ul. Prażmowskiego 33a w Radomiu, która przeszła generalny remont. Jest to bardzo korzystna lokalizacja w pobliżu dworców kolejowego i autobusowego, dlatego przychodnia uważana jest  za jedną z najlepszych, wśród tego rodzaju siedzib, w województwie mazowieckim.