Aktualności

2017.02.12

Zarząd Powiatu Radomskiego za połączeniem szpitali Pionek i Iłży

 

Zarząd Powiatu Radomskiego analizując program restrukturyzacyjny, opracowany przez Med-Consulting Andrzej Krupa, dotyczący Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, uznał za zasadną propozycję, zawartą w w/w programie, połączenia obydwu podmiotów leczniczych w jeden z utrzymaniem świadczeń w dwóch lokalizacjach.

Uzasadniają to względy ekonomiczne i organizacyjne. Połączenie obydwu szpitali pozwoli na optymalne wykorzystanie środków i zasobów w ramach tworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci szpitali. Zwiększony potencjał, powstałego z połączenia nowego spzoz, wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych, dostosowanie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej do potrzeb społecznych, wzmocni bezpieczeństwo pacjentów, pozwoli na elastyczne zarządzanie kadrą.

Kierownik, powstałego w wyniku połączenia, SPZOZ zostanie wyłoniony w konkursie przeprowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów.

Pracownicy obydwu szpitali z chwilą połączenia stają się, na mocy art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami nowego SPZOZ.