Aktualności

2017.02.11

JAK WPROWADZAĆ W ŚWIAT OSOBY Z AUTYZMEM?

Konferencję otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 Krzysztof Sońta jako szef zespołu szkół, które zainicjowały i były wiodącym organizatorem III Konferencji naukowo – szkoleniowej pt.  „Jak wprowadzać w świat osoby z autyzmem?”,  przygotowywanej  pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia,  Radosława Witkowskiego, pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  Aurelii Michałowskiej oraz  Rektora UTH w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika. Odbyła się ona  w czwartek, 9 lutego  w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.. Konferencja została  zorganizowana  we współpracy z Katedrą Pedagogiki 
i Psychologii  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym ,,Do Celu”. Adresowana była    do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów UTH oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z miasta Radomia  i województwa mazowieckiego.

Krzysztof Sońta dyrektor  Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, otwierając konferencję i wprowadzając w jej  tematykę  powiedział m.in:

- Dla każdej osoby z autyzmem trzeba znaleźć inną drogę, aby komunikowała się ze światem, aby w tym świecie funkcjonowała i stąd my tej drogi poszukujemy, dzielimy się swoim doświadczeniem, bo mamy  kilkaset osób z autyzmem w terapii w naszej placówce i chcemy korzystać z doświadczenia innych, tych którzy "piszą książki o autyzmie" i są w jakimś sensie autorytetami.

Uczelniani naukowcy oraz nauczyciele  i terapeuci  z placówek  pedagogicznych i wychowawczych zajmujących się  osobami z autyzmem,  szczególnie dziećmi podkreślali, że mamy do czynienia  nie ze schorzeniem, lecz zaburzeniem rozwojowym, objawiającym się  w rozmaitej postaci i w rożnym stopniu nasilenia. Jego rozpoznanie  zależy od wnikliwej obserwacji  każdej  z osobna osoby  i wytrwałości we wzbogacaniu stosowanej terapii.

Prof. Anna Zamkowska z UTH w Radomiu przybliżyła uczestnikom metody  rehabilitacyjne i terapeutyczne  stosowane w krajach anglosaskich m.in. w Anglii, USA i Kanadzie, torujące ścieżkę wychowankom do kręgów przyjaciół, pozytywne wchodzenie do zewnętrznych  środowisk społecznych, które mogą być przydatne także w polskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Mgr Joanna Burgiel z Fundacji Synapsis w Warszawie na wielu konkretnych przykładach przybliżyła uczestnikom  relacje społeczne  nie tylko uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Z kolei mgr Małgorzata Łozińska z  ZSSiPO w Radomiu, doświadczenia tej placówki przedstawiła w omawiając  frapujący temat  -Autyzm- poznać, zrozumieć, pomóc…

Jak wiele wysiłku  i poświęcenia trzeba włożyć, by poprawiać, wzbogacać relacje społeczne dzieci z autyzmem wie najlepiej długoletnia pedagog   z Zespołu Szkół Specjalnych i Opieki Społecznej  przy ul. Lipskiej nr 2  w Radomiu, koordynatorka już  trzeciej z kolei  konferencji  naukowo - ,szkoleniowej.  Po wystąpieniu, uważnym słuchaczem czwartkowej  był  m.in. Karol Semik wiceprezydent Radomia, uprzednio  Mazowiecki Kurator Oświaty a przed laty – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, do dziś kuźnię uczniowskich olimpijczyków. Nie omieszkał podzielić się z uczestnikami konferencji  posiadaną wiedzą i informacjami o  zamierzeniach oświatowo – wychowawczych   samorządu  miasta Radomia. Informacje o  konferencji poszerzają też załączone  fotki.  Redakcja TR była patronem medialnym tej pożytecznej konferencji.

Program Konferencji: Otwarcie: dyrektor ZSSiPO Krzysztof Sońta. Wystąpienia Rektora UTH w Radomiu prof. Zbigniewa Łukasika i  wiceprezydenta Radomia. Karola Semika. Mgr  Małgorzata Łozińska, nauczyciel w ZSSiPO w Radomiu, ,,Autyzm- poznać, zrozumieć, pomóc - doświadczenia z pracy w placówce. Mgr Joanna Burgiełł, Fundacja Synapsis w Warszawie ,,Umiejętności społeczne - na treningu, w szkole, w domu”.Dr. hab. Anna Zamkowska, prof. UTH w Radomiu ,,Krąg przyjaciół jako forma integracji społecznej osób z autyzmem”. Mgr Marcin Bonaszewski, Centrum Terapii Autyzmu „Sotis” w Warszawie, „Podstawowe strategie pracy nad zachowaniami trudnymi”. Dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste w Opolu, autorka książki ,,Nie jestem kosmitą. Mam Zespół Aspergera”, ,,Spektrum autyzmu-jak uczyć myślenia, a nie zachowania”. Zakończenie konferencji, wydanie Certyfikatów. (k)