Aktualności

2017.02.08

Do Puszczy Kozienickiej po zdrowie, spokój i hobby

 

Prowadzone są badania turystyki na terenie LKP Puszcza Kozienicka. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że turyści szukają w lesie zdrowia, spokoju i realizują swoje zainteresowania.

Badania umożliwią poznanie potrzeb i oczekiwań osób odwiedzających lasy na terenie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka: Kozienice, Radom i Zwoleń. Dzięki zgromadzonym informacjom turyści otrzymają lepszą ofertę rekreacyjną.

Zimowe pomiary  są  trzecim etapem  rocznego cyklu badań dotyczących turystyki na tym obszarze. Badania realizowane są w ramach tematu pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych”. Prowadzi je wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Obejmują okres 12 miesięcy (lato 2016 – wiosna 2017).

Dotychczasowe wstępne wyniki badań wykazały, że po szlakach poruszają się w większości piesi, którzy udają się do lasu na spacer oczekując tu spokoju i relaksu (od 50 do 80% w zależności od dnia). Jazda rowerem jest też popularna – rowerzyści są na drugim miejscu (było ich od 20 do 40%). Wśród osób korzystających z lasu są też osoby biegające i uprawiające nordic walking, sporadycznie narciarstwo biegowe i inne rodzaje sportu.

Las jest także odwiedzany w celach zbioru grzybów i owoców runa leśnego, a także jako miejsce realizacji pasji. Wśród osób, które wypełniły ankietę online 40% pojawia się w lesie, aby zbierać grzyby, a 25% zbiera owoce leśne. Popularne jest też fotografowanie przyrody – robi to blisko 30%, a 25% osób obserwuje zwierzęta.

Las chętniej odwiedzają mężczyźni niż kobiety (średnio 65%). Wśród odwiedzających było 15% dzieci w wieku do 12 lat.

Około 3 i 2% osób zjawiło się z psami, które niestety tylko w 50% były prowadzone na smyczy.

Wg informacji udzielonych przez respondentów najczęściej odwiedzają tereny Puszczy Kozienickiej mieszkańcy powiatu radomskiego (ponad 50%) oraz kozienickiego (ponad 20%). Znaczącą grupę stanowią także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego (ok. 10%) i Warszawy (ok. 5%). Wśród osób, z którymi przeprowadzono wywiady bezpośrednie 17% było turystami wg kwalifikacji na podstawie noclegu poza miejscem zamieszkania.

Wśród odwiedzających większość to osoby pracujące zawodowo (ponad 70%), dużą grupę stanowili emeryci i renciści (15%), studenci (ok. 5%) oraz bezrobotni (ok. 5%), a także uczniowie (3%).

Wyniki są jedynie wstępne ze względu na ograniczoną próbę, pełny obraz na temat ruchu turystycznego w Puszczy Kozienickiej będzie można uzyskać po zakończeniu badań. Po przeprowadzeniu zimowej, pozostanie ostatnia, wiosenna edycja.

Zakres badań obejmuje:

-        automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego w wybranych lokalizacjach za pomocą czujników Eco Counter – pomiar ciągły w cyklu rocznym,

-        pomiar ręczny natężenia ruchu za pomocą wystandaryzowanych formularzy pomiarowych,

-        badania ankietowe – wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariuszy,

-        dokumentowanie tras wycieczek na podkładzie kartograficznym – w ramach wywiadu bezpośredniego,

-        dokumentacja tras wycieczek za pomocą systemu GPS-tracking (loggery),

-        badania ankietowe online – na stronach internetowych nadleśnictw oraz w lokalnych mediach.

 

Leśnicy zapraszają do udziału w badaniach w terenie oraz w anonimowej ankiecie online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Możliwa jest także rejestracja trasy wędrówki lub treningu w lesie za pomocą GPS i przesłania na adres las@boku.ac.at lub na Facebookowy profil: LasyTrasy. Trasę należy zapisać w formacie gpx.

Więcej informacji o badaniach można uzyskać w Nadleśnictwie Kozienice, które koordynuje badania w LKP: http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zimowe-badanie-ruchu-rekreacyjnego#.WIHpZX0dimo

                                                               Edyta Nowicka

                                                               Kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów

                                                               Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

                                                               w Radomiu