Aktualności

2017.02.06

JAK WPROWADZAĆ W ŚWIAT OSOBY Z AUTYZMEM ?


Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu  organizuje  III Konferencję Naukowo-Szkoleniową – informuje jej dyrektor Krzysztof Sońta. Ma ona na celu  znalezienie przez terapeutów i członków rodzin osób  dotkniętych schorzeniem odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: Jak wprowadzać  w świat osoby z autyzmem?  Konferencja odbędzie się 9 lutego  w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31. Organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Do Celu”.  Adresowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów UTH oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z  Radomia i województwa mazowieckiego. 

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Radosława Witkowskiego, patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Aurelii Michałowskiej  oraz  Rektora  UTH  w  Radomiu prof. dr  hab. inż.  Zbigniewa  Łukasika.

Jest to już trzecia konferencja organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu. Poprzednie   cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Celem  przygotowywanej konferencji jest propagowanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Doświadczenia z pracy w  radomskiej  placówce przybliżą  uczestnikom nauczyciele ZSS i PO. Interesującą prelegentką w będzie .  z pewnością  dr Joanna Ławicka z Fundacji Prodeste w Opolu, autorka książki ,,Nie jestem kosmitą. Mam Zespół Aspergera”. Konferencja  przyczyni się do doskonalenia zawodowego nauczycieli,  umożliwi  wzbogacenie  wiedzy  uczestników, w tym rodziców dzieci dotkniętych tym schorzeniem.

Nasz  Tygodnik Radomski objął patronat medialny nad  III Konferencją  Naukowo – Szkoleniową  w Radomiu.