Aktualności

2017.02.01

Pierwsze stypendia stażowe przyznane studentom

Pierwsze sześć umów stażowych wręczył studentom i ich pracodawcom prezydent Radosław Witkowski. Staże są jednym z elementów pakietów wsparcia kierowanych do firm tworzących nowe miejsca pracy. Będą finansowane z budżetu miasta. Radom jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które wdrożyły taki program.

- To nasz autorski projekt, który ma łączyć młodych radomian z przedsiębiorcami, chcącymi tworzyć nowe miejsca pracy. Student będzie miał możliwość zdobycia zawodowego doświadczenia, które pomoże mu płynnie wejść na rynek pracy. Z kolei pracodawca będzie mógł przygotować do pracy osobę, która później zasili jego kadry - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pomoc materialna jest przyznawana studentom ostatniego roku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia. Stypendia są wypłacane osobom odbywającym staż w firmie przygotowującej lub realizującej w Radomiu nową inwestycję, w wyniku której powstanie co najmniej jedno miejsce pracy. Pomoc materialna jest przyznawana na okres od 3 do 6 miesięcy. – Ten program pokazuje, że jesteśmy miastem otwartym zarówno na przedsiębiorczość, jak i potrzeby młodych, kreatywnych ludzi, którzy szukają swojego miejsca i zajęcia w naszym mieście. Zależy nam na tym, by młodzież dobrze się tu czuła i wiązała z Radomiem swoją przyszłość - podkreśla wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

W gronie pierwszych stypendystów jest pięcioro studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz jedna studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Trzej studenci Wydziału Mechanicznego UTH odbędą trzymiesięczne staże w firmie ROSA – BUD S.A. Czteromiesięczny staż w Kancelarii Prawa Gospodarczego odbędzie studentka Wydziału Prawa KUL, pięciomiesięczny staż w Niepublicznym Żłobku „MAJA” odbędzie studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH, natomiast sześciomiesięczną otrzymała studentka wzornictwa na Wydziale Sztuki, którą zatrudnia firma Interno. Długość stażu jest zależna od przewidywanego terminu zakończenia studiów, ponieważ zgodnie z zapisami uchwały przez cały okres stażu stypendysta musi posiadać status studenta.Studenci będą otrzymywali po 1500 złotych miesięcznie. To maksymalna kwota stypendium określona w uchwale Rady Miejskiej. Po zakończeniu stażu stypendyści będą zobowiązani przepracować, a pracodawcy zatrudnić stypendystów na pełny etat, na czas dwukrotnie dłuższy, niż okres pobierania stypendium. - Wielu przedsiębiorców boryka się z brakiem osób do pracy w zawodach technicznych. Myślę, że program stypendialny umożliwi nam pozyskanie nowych, wykształconych pracowników, którzy w przyszłości będą stanowili trzon naszych kadr - mówi Marian Tuszyński z firmy ROSA BUD. - To bardzo cenna inicjatywa, która jeszcze przed zakończeniem studiów daje nam możliwość rozwijania się w wyuczonym zawodzie. Swój staż będę odbywała w firmie zajmującej się projektowaniem wnętrz. Jest to dziedzina, którą wybrałam na studiach. Myślę, że trudno o lepszy start - ocenia stypendystka Katarzyna Idzikowska.

Decyzję o ilości i wysokości przyznanych stypendiów każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując się możliwościami finansowymi miasta Radomia. Na rok 2017 w budżecie miasta została na ten cel zarezerwowana kwota 225 tysięcy złotych.

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej przeprowadził w ostatnich tygodniach szeroką akcję promocyjną dotyczącą stypendiów stażowych. Pracownicy Wydziału odwiedzili 25 radomskich firm, które zgłosiły ponad 40 ofert pracy dla stażystów. Oferty są zamieszczone na stronie www.investinradom.pl. Odbyły się też spotkania ze studentami Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. - Mamy nadzieję, że przykład który dziś pokazujemy zachęci kolejne osoby do korzystania z naszej propozycji - mówi prezydent Radosław Witkowski. Dodaje, że w odpowiedzi na prośby przedsiębiorców i studentów przygotowywana jest zmiana zarządzenia o terminach naboru. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w trybie ciągłym.

źródło: radom.pl