Aktualności

2017.01.30

Radom: ,,Sztuka bez dyplomu” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

- Wystawa pt. „ Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu. Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” , która będzie prezentowana w Domu Gąski  ma na celu przybliżenie wieloaspektowości i złożoności sztuki nieprofesjonalnej, innej niż ta postrzegana i rozumiana klasycznie, sztuki Art. Brut, nie poddanej regułom oraz ukazanie indywidualizmu i intuicyjności artystów – informuje Agnieszka Kozdęba z Działu Naukowo – Oświatowego  Muzeum  im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace około trzydziestu artystów pochodzące z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zbiory, liczące obecnie ponad 700 obiektów, gromadzone były od końca lat 70. XX w. i uznawane są za jedne ze znaczących w Polsce. Przedstawieni na wystawie autorzy pomimo różnic wynikających z wykształcenia, życiowych doświadczeń oraz odmiennych spojrzeń na sztukę, za pomocą własnych środków wypowiedzi materializowali swoje wizje, wyobrażenia, wrażliwość artystyczną. Tworzyli, bądź wciąż tworzą, sztukę wynikającą z wewnętrznych potrzeb, nie mieszczącą się w klasycznych kanonach uniwersyteckich, niekształconą, intuicyjną. Pośród twórców na wystawie znajdą się prace tzw. „naiwnych”, czyli malarstwo prymitywistów, analfabetów, niepełnosprawnych intelektualnie, wyeliminowanych społecznie – Nikifor (Epifan Dworniak), L. Więcek, M. Wiśnios, K. Gawłowa. Zupełnie inny krąg doznań wywołany chorobami psychicznymi określa twórczość tzw. psychopatologiczna E. Monsiela, W. Sułowskiego, R. Koska, i W. Wałęgi. Osobna część ekspozycyjna została przewidziana na prace tzw. śląskich wizjonerów, zafascynowanego okultyzmem Teofila Ociepki i Erwina Sówki,  karbonem – L. Holesz.  Niektórzy świadomie inspirowali się malarstwem Hieronima Bosha i Pietera Bruegela jak J. Miklasiewicz. Inni, jak K. Okoń (z wykształcenia polonista) oraz i A. Słowiński (wiolonczelista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie) pozostawali pod silnym wpływem twórczości ludowej na szkle. Sporą grupę tworzą obrazy malarzy wyjątkowo utalentowanych, dla których malarstwo stało się życiową pasją, wielu odnalazło w nim sens życia – W. Iwańska, K. Szefler, L. Płonkowa, M. Korsak, H. Walicka, B. Surowiak, J. Kutkowski, W. Rząb. Wszystkich połączył „talent, pasja, intuicja…”
Prezentowane obrazy:

1. Jarosław Miklasiewicz ,,Pro publico bono”

2. Teofil Ociepka ,,Zwierzęta w lesie”