Aktualności

2017.01.25

Seminarium w Radomiu: Fundusze Unijne dla przedsiębiorstw: 2014 - 2020

 


 

 

Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu był miejscem pożytecznego seminarium dla wielu przedsiębiorstw na temat szans, możliwości i sposobów pozyskiwania  funduszy  unijnych  m.in. na działania inwestycyjne i rozwojowe w latach 2014-2020,  zarówno ze źródeł dostępnych na szczeblu centralnym jak i wojewódzkim.

Agnieszka  Dziedzic i  Małgorzata Graczyk Cerba profesjonalnie uzupełniając się,  doradzały poszczególnym grupom  seminarzystów, jak korzysta ć z dostępnych źródeł  wspierania przedsiębiorców  poprzez  dotacje, pożyczki  i  kredyty preferujące działania innowacyjne i rozwojowe.  W  seminarium  uczestniczyli  głownie specjaliści z firm zainteresowanych poszerzeniem i uaktualnieniem  wiedzy   oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Firmujący  radomskie  seminarium Wojciech Jabłoński Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy  i Mazowsza powiedział, że  każde szkolenie, seminarium, spotkanie ma w sytuacji opóźnień i dużej  kumulacji  środków,  dopomóc  w szybkim, profesjonalnym  opracowaniu przedkładanych wniosków.  Opóźnienia  zaistniały z różnych przyczyn i przyczyniły się  do kumulacji środków, zarówno unijnych, jak i krajowych.  To, choć z powodów  nie zamierzonych,  może dopomóc w  zgłaszaniu  do  konkursów projektów  kompleksowych, przyczyniając się do  podejmowania  i realizacji zadań innowacyjnych, unowocześniających  procesy wytwarzania, czy też  świadczonych usług.

Zaistniałą sytuację  uwzględniał  przedstawiony poniżej  program  radomskiego seminarium. Oto jego skrótowa wersja;

Wprowadzenie do tematu seminarium
Zasady udzielania wsparcia w latach 2014-2020 – przekrojowa prezentacja FE z uwzględnieniem specyfiki regionalnej oraz inteligentnych specjalizacji.
 

Źródła finansowania - wprowadzenie do Funduszy Europejskich 
Innowacyjność, działalność B+R, jako kluczowy element sukcesu i przewagi konkurencyjnej firmy możliwej do osiągnięcia dzięki FE. Nowe formy wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacje, pożyczki, kredyty i inne. 
 

Źródła finansowania - wprowadzenie do Programów Krajowych 
Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – analiza wybranych krajowych programów operacyjnych z uwzględnieniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Źródła finansowania - wprowadzenie do Programów Regionalnych 
Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – ogólny przegląd programów operacyjnych z uwzględnieniem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji: Regionalne Programy Operacyjne makroregionu zachodniego (województwo łódzkie oraz mazowieckie).
 

Źródła finansowania - wprowadzenie do Programów Współpracy Transgranicznej 
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstw.

Aplikowanie o środki UE 
Aktualne konkursy – przegląd źródeł informacji o funduszach europejskich 2014-2020. Ogólne zasady przygotowywania wniosku o wsparcie. Na co warto zwrócić uwagę w ramach aplikowania w poszczególnych programach. (k)