Aktualności

2017.01.23

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA W 154 ROCZNICEĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Młodzież Wszechpolska chyba pierwszy raz tak szeroko otworzyła się na radomskie media przsyłajac na ich elektroniczne poczty komunikat następujacej treści:

Młodzież Wszechpolska ma przyjemność zaprosić mieszkańców Radomia do wspólnego uczczenia pamięci powstańców z 1863 roku. Uroczystość rozpocznie się w niedzielę  22 stycznia o godzinie 16.00 przy Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego. Po krótkich przemówieniach i modlitwie, zachęcamy do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Cześć ich pamięci!

Tekst  zaproszenia przesłanego na strony internetowe radomskich  mediów, poprzedzał poniższy tekst:

"[..] Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem i olbrzymem!
Tak, Ty wolność Twoją, niepodległość Twoją zdobędziesz wielkością takiego męstwa, świętością takich ofiar, jakich lud żaden nie napisał jeszcze na dziejowych kartach swoich.
Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu słabości i wahania, wszystką krew, życie i mienie, jakich od Ciebie zapotrzebuje."

Organizatorzy rocznicowych uroczystości przesłali też poniższą relacje z ich przebiegu:

Na uroczystości zebrało się ok. 30 osób. Na początku zmówiono krótką modlitwę za poległych poprowadzoną przez ks. Sikorskiego. Następnie głos zabrał przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej Radom (treść przemówienia poniżej, odczytany został również fragment książki Feliksa Konecznego "Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży" o Powstaniu Styczniowym. ). Na zakończenie złożono kwiaty i odśpiewano hymn narodowy.

Fragmenty przemówienia z … uroczystości:
"W naszym społeczeństwie przyjęło się mówić, że Powstanie nie miało szans na powodzenie i nie przyniosło niczego dobrego. Na pierwszy rzut oka było pasmem klęsk militarnych i pokazem nieudolności kadry kierowniczej, oprócz kilku chlubnych wyjątków [...] Ale to właśnie to powstanie dało początek nowoczesnemu narodowi polskiemu. To właśnie w wyniku tego powstania car w 1864 roku zdecydował się uwłaszczyć chłopów. Ten element w wielkiej układance, którym była pańszczyzna, cały czas przeszkadzał w zjednoczeniu się narodu we wspólnej walce o wolność. Chłopów, szlachciców, mieszczan.
Dziś powstanie powinno być dla nas wszystkich inspiracją i przestrogą. Nie mamy w historii wielu przykładów tak bezinteresownego poświęcenie dla Ojczyzny. Nie ma też wielu przykładów takiego zmarnowania całego tego wysiłku. Powstanie nie osiągnęło praktycznie żadnego z zakładanych na początku celów. Wystrzegajmy się tego. Rzucanie się z motyką na słońce, może jest piękne i romantyczne, ale rzadko kiedy przynosi cokolwiek dobrego. [..] Wielkie zrywy powinny być jedynie zwieńczeniem ciężkiej pracy organicznej, czego niestety w 1863 roku zabrakło."

Źródło: wszechpolska radom@gmail.com