Aktualności

2017.01.20

Pogrzeb Leszka Mizielińskiego

 

20 stycznia 2017 roku w południe, na cmentarzu przy ul. Borkowskiej w Warszawie - Wesoła odbyło się uroczyste pożegnanie Leszka Mizielińskiego, zmarłego 16 stycznia br.  Wyrazy współczucia  i żalu rodzinie Zmarłego oraz jego bliskim, w imieniu obecnego kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego  i jego pracowników  przekazał Grzegorz Mroczek Dyrektor Generalny Urzędu Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. W imieniu przyjaciół i znajomych w Radomia uczynił to Mirosław Ciura, kierownik Delegatury Wojewody Mazowieckiego  w Radomiu w latach 2001-2006. Żegnali go także przedstawiciele mieszkańców i przyjaciele z  gmin  i powiatów regionu radomskiego.  Pamiętają go jako  Wojewodę Mazowieckiego, który bardzo wiele uczynił także dla rozwoju południowego Mazowsza. Stanowisko to pełnił w latach 2001 – 2006.

Leszek Mizieliński był rodakiem ziemi radomskiej. Urodził się 10 maja 1954 roku we wsi Kolonia Sielce.  Szkołę średnią ukończył w Radomiu, a studia  wyższe w Warszawie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W latach 1985 - 1988 był dyrektorem departamentu paliw w resorcie  gospodarki. W latach  1994 -99 - wiceprezydentem Warszawy. Po  reformie  administracji państwowej, został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pełniąc też  funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. W następnej kadencji władz terenowych  został mianowany wojewodą. Po jej zakończeniu  pracował w Agencji Rozwoju Przemysłu.  Był współzałożycielem  SdRP i SLD.  Aż do śmierci - członkiem władz krajowych PCK.