Aktualności

2016.12.31

ZWOLEŃSKA PAULINA NAJPIĘKNIEJSZA W POLSCE DZIEWCZYNA

 

Co się odwlecze, to nie  uciecze - podpowiada ludowe przysłowie. Zapowiedzieliśmy cdn relacji ze spotkania  noworocznego władz samorządowych miasta i powiatu zwoleńskiego z udziałem Pauliny Maziarz Miss Polski - 2016, więc kontynuując relację, wypada przytoczyć wątek opublikowany 29 grudnia.

Spotkania noworoczne sumujące rezultaty działalności samorządu  powiatowego oraz Miasta i Gminy Zwoleń są już tradycją. Uczestniczą w nich też przedstawiciele  sąsiednich gmin ziemskich. Podobnie było  w  zwoleńskim Domu  Kultury 29 grudnia.  Tym razem uczestników czekała  nie lada atrakcja. Gościem honorowym była  Miss Polski 2016 Paulina Maziarz.  Pochodzi ona z podmiejskiej miejscowości Mostki, lecz  jest absolwentka zarówno PSP im. Władysława Jagiełły  w Zwoleniu, jak i miejscowego LO  im Jana Kochanowskiego.  Chyba także Publicznego Gimnazjum. Obecnie Paulina studiuje w Lublinie.

Gdy Paulina Maziarz w koronie na głowie, przepasana  szarfą z napisem MISS POLSKI 2016 pojawiła się na wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej, powitały ją niemilknące brawa. Towarzyszący jej burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska,  starosta zwoleński Waldemar Urbański i dyrektor DK  Anna Wieczerzyńska  natychmiast  wkroczyli  na estradę, by oficjalnie    powitać  tak bardzo oczekiwanego gościa i od jego honorowania rozpoczęli doroczne  spotkanie.

Otwierająca spotkanie w Domu Kultury  burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska , podkreśliła, że Paulina Maziarz  pochodzi  z położonej na terenie gminy Zwoleń miejscowości  Mostki w Zwoleniu  uczęszczała do szkół, zanim rozpoczęła studia w Lublinie.  W Mostkach mieszkają jej rodzice. Dyrektor DK Anna Wieczerzyńska  dodała od siebie, że ciśnie się jej na usta rymowanka: Zwoleńska Paulina Najpiękniejsza w Polsce Dziewczyna.

W sympatycznie rozpoczętym spotkaniu,  inicjatywę przejęła trójka panów z samorządu powiatowego: starosta zwoleński Waldemar Urbański, wicestarosta Arkadiusz Sulima i przewodniczący Rady Powiatu – Edward Rybak. Starosta wręczył  Paulinie  kwiaty, a cała trójka  wielko gabarytową walizę i dyplomy z gratulacjami. Starosta wymieniając niewątpliwe sukcesy powiatu, szczególnie w inwestycjach, modernizacjach  i remontach, uwieńczonych trzecią  lokatą  w kraju  w konkursie czasopisma ,,Wspólnota”,  nawiązał do poprzedniego  sukcesu Pauliny Maziarz  jakim był tytuł  Miss Ziemi  Radomskiej, w co samorząd zaangażował  się promocyjnie.

Towarzyszący  pani burmistrz Jaworskiej Paweł  Sobieszek przewodniczący  Rady  Miejskiej i zastępca burmistrza  Włodzimierz Kabus też wręczyli pokaźną wiązankę kwiatów i dyplomy, zanim  Bogusława Jaworska , obok niewątpliwie wielkiego sukcesu Pauliny Maziarz, wymieniła inne z roku 2016, wśród nich  I miejsce  w tej kategorii  wiekowej  przez  10 – letniego akordeonistę Krzysztofa Paducha na Międzynarodowym Festiwalu w Przemyślu  oraz kolejnie odniesione w Czarnogórze i we  Francji  przez Młodzieżową Orkiestrę  Dętą  Miasta Zwolenia.  Poinformowała też o inicjatywach inwestycyjnych  popartych akceptowanymi wnioskami, uzyskującymi dofinansowania  z funduszów  unijnych lub polskich tzw. zewnętrznych. Suma 7 mln  wydanych na inwestycje  w 2016 roku i około 13 ml zł – przeznaczanych do realizacji w roku przyszłym, ma swoją wymowę. Pani  burmistrz słusznie  spostrzegła, że ludzie nie  rozróżniają przynależności  własnościowej dróg   tzw. gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. W ich rozumieniu, za  stan dróg biegnących przez gminę odpowiada  wójt lub burmistrz, a przez powiat – starosta.   Podpowiedziała Paulinie  ,że gdyby w imieniu mieszkańców Mostek, skąd pochodzi, złożyła wniosek  o doprowadzenie od strony Zwolenia  chodnika, starosta starałby się  pozytywnie ustosunkować do tej potrzeby mieszkańców Mostek. Miss Polski z uwagą  przysłuchiwała się relacjom gospodarzy powiatu i miasta Zwolenia, podziękowała za  gratulacje i udzielaną  jej pomoc a następnie oklaskiwała występy artystyczne młodzieży, m.in.  wspomnianego już akordeonisty Krzysztofa  Paducha oraz Młodzieżowego Zespołu Wokalnego prowadzonego przez instruktora DK Piotra Markowskiego.

Po części  artystycznej, zwolenianka Paulina Maziarz pozowała wszystkim  pragnącym uwiecznić się na zdjęciu z Miss Polski – 2016. Wśród chętnych przodowali panowie, chociaż  wiele pań też skorzystało z niecodziennej okazji.

Mieczysław Kaca