Aktualności

2016.12.21

Radom: Świąteczno -Noworoczne spotkanie w Domu Technika NOT

 Zbudowany za składki członkowskie Dom Technika NOT w Radomiu (ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1) jest od bardzo wielu  lat  miejscem kontaktów i aktywności ludzi zrzeszonych  w stowarzyszeniach naukowo - technicznych . W tygodniu świątecznym osobistym uczestnictwem odpowiedzieli oni na zaproszenie  zarządów Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo  Technicznych  i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na świąteczno --noworoczne spotkanie środowiska inżynieryjno – technicznego z ks. bp. Henrykiem Tomasikiem  Ordynariuszem  Diecezji Radomskiej. A że żyjemy w czasach ekumenizmu, organizatorzy   zaprosili też ks. Wojciecha Rudkowskiego proboszcza  Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. Obaj duchowni przekazali uczestnikom słowa  bożej miłości  i  ludzkiej życzliwości. Zgodnie z  ewangelicznym przekazem,  uczestniczyli  we wspólnej modlitwie i w akcie łamania się  opłatkiem oraz  składania sobie wzajemnych  życzeń  bożonarodzeniowych i  noworocznych. Uczestników wigilijnego spotkania, w tym zacnych zaproszonych gości, przywitali    - Waldemar Fabirkiewicz Prezes Zarządu  RRFSNT NOT i Marek Ziomka reprezentujący OMIIB. Gospodarze przypomnieli historyczne  tradycje i patriotyczną     postawę twórców  i działaczy  polskich organizacji naukowych i technicznych. Polskie Towarzystwo Politechniczne, do którego działalności nawiązuje NOT,  powołał przed 180 laty w Paryżu  gen. Józef Bem. Urodzony w Radomiu patron  obchodzącego w br 95-lecie Stowarzyszenia  Elektryków Polskich   prof. Włodzimierz  Krukowski oddal życie za Polskę, zamordowany przez gestapo  w 1941 roku wraz z innymi  profesorami Politechniki  Lwowskiej.  łówny organizator świąteczno – noworocznego spotkania, Radomska Rada Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych NOT  obchodzi w tym roku  Jubileusz  65 – leci działalności. Skupia ona kilkanaście stowarzyszeń naukowo – technicznych działających na ziemi radomskiej.   Dlatego podczas spotkania w Domu Technika zarówno Waldemar Fabirkiewicz,  wiceprezes Marek Grzywacz   oraz inni przedstawiciele  jubilatów, m.in. Joanna Perkuszewska, Andrzej Barski –obecni przewodniczący  Klubu Technik i Wynalazczości, Stanisław Wójcik, Wiesław Gralec  otrzymali wiele  podziękowań, przekazanych  bezpośrednio   przez  uczestników spotkania, przesłanych  pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Nadesłał je  m.in.  Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP. Bezpośrednio  przekazywali je na piśmie lub ustnie,   m.in. Rafał Rajkowski  Członek Zarządu Województw Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek radny  Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Leszek Margas wicestarosta radomski,  Henryk Słomka członek Zarządu Powiatu  Radomskiego, Włodzimierz Bojarski– z –ca naczelnika  wydziału promocji i rozwoju tegoż powiatu; Leszek Flisek  prezydent  Ogólnopolskiej Izby  Branży Skórzanej. Piotr Kacprzak –Wicedyrektor RDLP w Radomiu, prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski – Dziekan Wydziału Materiałoznawstwa, Technologi Wzornictwa Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego w Radomiu, prof. nadz. dr hab. Tadeusz Dyr. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, dr. inż. bigniew Siemiątkowski – Prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Mechanicznego, Zbigniew Rębiś po Kanclerza  UTH w Radomiu,   Maria Pierzchalska   - rektor Europejskiej Uczelni Społeczno  Technicznej w Radomiu, Beata Dziadczyk  o kanclerz tej uczelni oraz wielu innych członków stowarzyszeń naukowo – technicznych oraz  gości m.in. z Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi  Radomskiej,  spokrewnionych instytucji i szkół.  Smakując potrawy wigilijne, rozmawiali o rezultatach działalności naukowej, stowarzyszeniowej  i  ambitnych  zamierzeniach . (MK)