Aktualności

2016.12.14

OHP Konkurs plastyczny na plakat Edukacja i praca drogą sukcesu zawodowego

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP serdecznie zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym pod hasłem „Edukacja i praca drogą do sukcesu zawodowego”. Konkurs skierowany jest do młodzieży korzystającej z form wsparcia realizowanych przez Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego, które powstały w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” na terenie województwa mazowieckiego. Celem Konkursu jest wyrażenie w formie graficznej znaczenia świadomości młodzieży w zakresie planowania drogi edukacyjno – zawodowej i korzyści z tego płynących.

Główne założenia konkursu:

  • Wykonanie projektu graficznego plakatu w formacie od A4 do A2 dowolną techniką plastyczną
  • Projekt plakatu powinien zawierać logo OHP oraz tytuł projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
  • Warunkiem udziału w Konkursie jest :  spełnienie kryteriów wiekowych i organizacyjnych (beneficjenci projektu), dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do konkursu, który można otrzymać wraz z regulaminem w jednostkach OHP.
  • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach uczestników: młodzież ucząca się (15-25 lat), młodzież poszukująca pracy (do 25 lat).
  • Prace powinny być dostarczone w formie papierowej osobiście lub przesłane pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2016 r. do dowolnej jednostki OHP na terenie województwa mazowieckiego (wykaz jednostek na www.mazowiecka.ohp.pl).
  • Wszystkie prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem, zawierającym następujące dane:  imię i nazwisko uczestnika, kategoria uczestników w Konkursie, telefon kontaktowy ( w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna).
  • Rozstrzygnięcie konkursu 27 grudnia 2016 r.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagród, najpóźniej na 7 dni przed wręczeniem nagród, które odbędzie się w siedzibie MWK OHP.

Dla osób, które zajmą pierwsze pięć miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody.