Aktualności

2016.12.10

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego…

Zagadnienia te będą przedmiotem rozważań Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

Jej temat  to. ,,Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – dopuszczalność i granice jej prowadzenia”. Konferencja  odbędzie się 11 stycznia 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.  Jej organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów, działające przy Katedrze Prawa UTH Radom.

Różnego rodzaju działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,  zawodowa, poszukiwanie, rozpoznawanie  i wydobywanie kopalin,   wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, to właśnie działalność gospodarcza.  Tak więc również  podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego, mogą być również realizowane  poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

Konferencja adresowana  jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków, których obszarem zainteresowania jest działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Celem konferencji będzie analiza zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej racjonalności i efektywności, a przede wszystkim w kontekście legalności, w tym dopuszczalnych form prawno organizacyjnych jej prowadzenia.

Nasz Tygodnik Radomski objął  patronat medialny nad   Ogólnopolską    Konferencją Studenckiego Koła Naukowego  Administratywistów działającego  przy katedrze Prawa Uniwersytetu Techniczno  Humanistycznego w Radomiu.