Aktualności

2016.12.03

RADOM: Celem reformy systemu edukacji jest Dobra Szkoła

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Krzysztof Murawski, kierownik Delegatury UW W Radomiu spotkali się z samorządowcami z regionu radomskiego. Podczas konferencji omówili z wójtami i burmistrzami południowego Mazowsza i prezydentem Radomia planowane zmiany, które wprowadzi reforma edukacji. Po spotkaniu z samorządowcami subregionu radomskiego uczestniczyli w briefingu z udziałem dziennikarzami radomskich mediów.

-Reforma systemu oświaty jest niezbędna do tego, by dostosować ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podnieść poziom kształcenia młodych Polaków. Młodzi ludzie muszą mieć zapewnioną możliwość wyboru szkół i profilów kształcenia odpowiadających ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom. To w dużej mierze zwiększa szanse osób kończących edukację na znalezienie oczekiwanej pracy. Zaproponowane zmiany w systemie edukacji od początku prac nad projektem ustawy są konsultowane z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami. Reforma ma służyć uczniom oraz społeczeństwu i gospodarce w perspektywie wieloletniej -  dowodził Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.


Ministerstwo Edukacji uruchomiło stronę internetową dotyczącą reformy edukacji - www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował pięć spotkań z samorządowcami dotyczących reformy systemu edukacji. Konsultacje odbywają się na terenie delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Warszawie. Biorą w nich udział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Reforma edukacji została przygotowana w sposób przemyślany, po licznych konsultacjach społecznych. Proces jej wprowadzania w życie został rozłożony w czasie, ponieważ rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w 2024 r. Z tego powodu trudno zgodzić się z opiniami, że reforma jest realizowana w pośpiechu. Wygaszenie funkcjonujących dotychczas gimnazjów nie jest celem reformy, lecz środkiem do poprawy systemu nauczania w Polsce. Reforma zakłada zupełnie nowy system sieci szkół, nowe i odpowiadające aktualnym wyzwaniom zasady programowe. To jest główną istotą proponowanych zmian. Jestem przekonany, że dzięki naszym spotkaniom z samorządowcami i spotkaniom kuratora oświaty z nauczycielami oraz rodzicami do społeczeństwa dociera kompleksowa informacja na temat reformy. Chcemy wysłuchać wszelkich pojawiających się wątpliwości i udzielając rzetelnych danych, rozwiewać obawy – mówił  Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

W październiku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało sześć spotkań z dyrektorami samodzielnych gimnazjów, w tym z rejonu Radomia. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 dyrektorów. W listopadzie przedstawiciele kuratorium spotkali się także z nauczycielami samodzielnych gimnazjów rejonu radomskiego. Ponadto zaplanowano 74 spotkania informacyjne z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym województwie mazowieckim. Konsultacje te rozpoczęły się 18 listopada i potrwają do 16 grudnia. Kuratorium uruchomiło także punkty konsultacyjne dla gmin i powiatów. Samorządowcy z rejonu radomskiego mogą skontaktować się z pracownikami kuratorium drogą mailową dobraszkola.radom@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie (48) 362 05 33.

- Chcemy dotrzeć z informacją o założeniach reformy edukacji do jak największej liczby zainteresowanych osób. Dlatego spotkania odbywają się także w poszczególnych powiatach, gdyż tam możemy pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  Będziemy odpowiadać również na indywidualne  zaproszenia szkół i samorządów – podkreślała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przypomnijmy, że  8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Obecnie trwają prace w parlamencie. Nowe ustawy przewidują modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie:

  • 8-letnią szkołę podstawową
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące
  • 5-letnie technikum
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
  • szkołę policealną.

Ten model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania te ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia –podkreślali czołowi przedstawicie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

foto: MK