Aktualności

2016.12.01

ROZPOCZĘŁA SIĘ VI EDYCJA KONKURSU ,,PERA POWIATU”

Ruszyła kolejna, VI edycja Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. Wnioski w formie wypełnionych ankiet można składać do  5 stycznia 2017 roku . Jest to okazja do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze wyniki gospodarcze i ekonomiczne w 2016 roku.

Współzawodnictwo odbywa się w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 20 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 20 ha i powyżej). Kandydaci do poszczególnych kategorii muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Radomskiego.

Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o wynikach jego poszczególnych etapów Kapituła, na czele z jej przewodniczącym, starostą Mirosławem Ślifirczykiem, powołana przez Zarząd Powiatu. Może ona również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej, którą może zostać objęta dowolna kandydatura, zasługująca na szczególne wyróżnienie.

Wnioski z ankietami zgłoszeniowymi, dostępne wraz z regulaminem na stronie www.radompowiat.pl, należy składać od 28 listopada 2016 r. do 5 stycznia 2017 rw siedzibie Starostwa, bądź przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.

Zwycięzca danej kategorii otrzymuje statuetkę i dyplom honorowy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 10 marca 2017 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem, kandydatów mogą zgłaszać burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu radomskiego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców (np. IP-HZR, itp.) i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, itp.) a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.