Aktualności

2016.11.29

POWIAT LIPSKI: Wzniosłe przesłania Jubileuszu PSL


Połączone  uroczystości 98 – lecia  Niepodległej Polski z  Jubileuszem  60 – lecia Komendy Powiatowej PSP i 105 rocznicą  ochrony przeciwpożarowej ( w 1911 rok utworzenie straży ogniowej w Lipsku) było dobrym pomysłem.. Strażacy w okresie zaborów byli  przecież ostoją polskosci.  Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o zmierzchu, by mogli w niej uczestniczyć  oczekiwani goście, niegdyś   działajuący  w lipskiej straży lub mile widziani ze względu na obecną współpracę i realizację  wspolnych zamierzeń.

Dzięki temu do Lipska   przyjechali: Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, st. bryg. Mirsław Jasztal  -Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, poseł Leszek Ruszczyk, Wicceprezes ZOW ZOSP RP Mazowsza Zbigniew Gołąbek, radny sejmiku Jan Rejczak  oraz  zaprzyjaźnione wspólnym działaniem  osoby z Mazowsza i  całego kraju oraz  samorządowcy  i oficerowie PSP z wielu  miejscowości.

Organizatorzy uroczystoąści przygotowali się do niej solidnie. Bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendat Powiatowy PSP  w Lipsku  pomyślał o pamiatkowym, honorowym medalu, przyznanym  za udział w rozwoju  ochrony przeciwpozarowej ziemi lipskiej. Starosta Lipski Roman Ochyński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Wielorański przygotowali dla  osób zaproszonych podziękowania i listy gratulacyjne. Izabela Ronduda dyrektor Lipskiego Centyrum Kultury przygotowala atrakcykny program artystyczny  i wystawowy.

Uroczystosci rozpoczęly się o godz. 15.30 złożeniem kwiatow i zapaleniem zniczy na mogiłach żołnierzy WP  i przy Krzyżu Katyńskim.

O godzinie 16. przed siedzibą jubilatow rozpoczeły się uroczystości. Jej dowódca mł. bryg. Łukasz Maciejewski złożył meldunek wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi o gotowości   pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości. Gdy na maszcie załopotała biało- czerwona flaga, dało się słyszeć chóralny śpiew Mazurka Dąbrowskiego. W imieniu organizatorów uczstników przywitał komendant PSP Tomasz Krzyczkowski, po czym  nastapiło odsłonięcie a następnie poświęcenie przez księży pomnika,  upamietniającego ważne wydarzenia związane z obchodzonymi rocznicami.  Przywołał nazwisla trzech strażaków, oficerow rezerwy WP, którzy oddali życie w walce o Niepodkegłą Polskę. Oto oni: por. Stanisław Kostrzewa gospodarz jednostki OSP, zostal zamordowany w Ostaszkowie (ZSRR),  por. Jan Michalski, skarbnik jednostki, - zamerdowany w hitlerowskim obozie zagłady. MARIAN Stępnik zginąl  we wrzesniu 1939 roku. Z obozu hitlerowskiego powrocil jedynie Jan Matyja, przed wojną naczelnik jednostki OSP w Lipsku.

Delegacje poszczególnychjednostek i  środowisk społecznych składały  wieńce pod pomnikiem, przy którym wartę zaciągnęli   druhowie OSP  i członkowie Związku ,,Strzelec”. Druhowie zapalili  oryginalny znicz, który w 16. z kolei sztafecie odbył drogę aż z miejscowości Kostiuchnówna na Wołyniu gdzie walczyly legionowe brygady.. Przystapino do  wręcznia medali, odznak, listow gratulacyjnych i podziękowań.Medalem ,,PRO Patria” została uhonorowana Komenda Powiatowa PSP w Lipsku. Wicewojewoda Artur Standowicz udekorował  medalem  kultywującym pamięć o zasługach w walce o Niepodleglość Rzeczypospolitej sztandar jubilackiej  komendy PSP. Medal ,,PRO Patria”  pojawil się też na piersi bryg. Tomasza Krzyczkowskiego.  Brązową Odznaką ,,Zasłuzony dla ochrony przeciwpożarowej”- zostal wyrozniony mł.bryg. Jarosław Bajor. Do honorowania osób zasłużonych włączyli się; Starosta Roman Ochyński, burmistrz Jacek Wielorański i komendant jubilatów bryg. Tomasz Krzyczkowski. Pamiątkowe   medale i podziękowania na pismie wręczyli wicewojewodzie Arturowin Standowiczowi, st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi i Zdzisławowi Maszkiewiczowi – przew. Zrządu Regioni NSZZ  ,,Solidarność’ Ziemi Radomskiej oraz   Barbarze Łukasiewicz prezes Zarz. Woj. Zw. Emerytow i Rencistow Pożarnictwa RP w Warszawie.  Otrzymali je także m.in.  pozostający w stanie spoczynku; st. bryg. Janusz Szylar, st. bryg..  Andrzej Szczych niegdyś komendant wojewódzki PSP w Radomiu, obecnie skarbnik OW ZOSP RP w Warszwie, bryg. Jerzy Garczyński, st. bryg. Grzegorz Mielniczak, asp.szt., obecnie Starosta Szydłowiecki Włodzimierz-Górlicki,  Jadwiga Buza – przew. Rdy Powiatu w Lipsku, Kazimierz Zając – starosta lipski I kadencji, Jacek Zając – przew.  Rady Miasta i Gminy w Lipsku, burmistrz Jacek Wielorański, Marek Łuszczek – z-ca burmistrza Iłży  oraz  wójtowie gmin: Bałtów – Andrzej Jabłoński, Tarłów – Leszek Walczyk, Ciepielowa – Artur Szewczyk, Chotcza –Janusz Witczak, prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku, Rzeczniów – Karol Burek, Sienna – Mariusz Strąk i Solec nad Wisłą – Marek Szymczyk.  Na placu przed siedzibą PSP i  na uroczystości w Lipskim Centrum Kultury otrzymała medale, odznaki, podziekowania i gratulacke liczna  grupa strażaków cznnych  i w stanie spoczynku.

Uczestnikom odczytano list nadesłany przez Andrzeja Dudę – Prezydenta RP oraz przez nadbryg.. Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP w Warszawie. Radny Sejmiku   dh Zbigniew Gołąbek przekazał list gratulacyjny od Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Po Apelu Pamięci, uczestnicy Święta Niepodegłości w rytmie melidii  marszowych przeszli do kościola pw. Św.Trójcy, by uczestniczyć w  mszy św. w intencji Ojczyzny, poległych prekursorów pożarnictwa i zmarłych strażaków.

O godz. 18 w Lipskim Centyrum Kultury  rozpoczął  się koncert  pt. ,,Z pieśnią ku wolności´’  w wykonaniu Chóru Mieszanego im. Bp. Jana Chrapka z Katedry Opieki NMP w Radomiu. Po koncercie  miejswcowi i goście uczestniczyli  w wernisażu wystawy Leszka Niewiadomskiego pt. ,,Pastel” bądź zwiedzali wystawę towarzyszącą 60 – leciu Komendy Powiatowej PSP  i 105. rocznicy udokumentowanego pożarnictwa na ziemi lipskiej.(M.K.)