Aktualności

2016.11.25

PIONKI: Ośrodek Szkolenia Zawodowego pomaga młodzieży


Ośrodek Szkolenia Zawodowego realizuje zadania w sferze rynku pracy. Działalność OSZ polega na organizowaniu szkoleń w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Spora część młodzieży ze względu na brak kwalifikacji zawodowych ma utrudniony dostęp do zatrudnienia- bezpłatne kursy i szkolenia z których korzysta młodzież pomagają w wejściu na rynek pracy. OSZ gromadzi i upublicznia informacje o aktualnych ofertach bezpłatnych szkoleń z których może skorzystać młodzież. Jednostka organizuje szkolenia z zakresu obsługi koparko ładowarek, wózków jezdniowych, suwnic, podestów ruchomych, podnośników, monterów rusztowań dające młodym osobą konkretne uprawnienia i kwalifikacje a także z zakresu miękkiego- szkolenia na sprzedawców, kelnerów, barmanów, grafików, kosmetyczki, pracowników administracyjnych. W ramach oferty OSZ młodzież może również skorzystać ze wsparcia wspomagającego wejście na rynek pracy, z zajęć aktywizacyjnych, szkoleń doszkalających, pomocy w zatrudnieniu.

Aktualnie Ośrodek szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na szkolenia o tematyce: operator wózka widłowego, Kelner barman, Pracownik administracyjno-biurowy.  Szkolenia odbędą się na początku grudnia 2016. W ramach szkoleń młodzież ma zapewnione pokrycie kosztów dojazdów, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne oraz pokryte koszty badań i egzaminu państwowego.  Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami prosimy o kontakt z jednostką- Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach ul. Leśna 3, tel 48 326 22 22, osz.pionki@mazowiecka.ohp.pl.

Aktualne informacje na temat oferowanych usług jednostek OHP w Pionkach- oferty pracy, bezpłatnych szkoleń można śledzić na www.facebook.com/oszpionki/