Aktualności

2016.11.24

PIONKI: OHP-SZANSE I MOŻLIWOŚCI DLA MŁODZIEŻY

 

Młodzieżowe Centrum Kariery i Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Warce zostały utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostki powstałe dzięki współpracy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie z samorządem lokalnym mają na celu zwiększenie szans młodzieży do 25 roku życia w wejściu na rynek pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach realizuje zadania związane z poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Doradca zawodowy, pomaga przede wszystkim dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, identyfikować zasoby w istotnych obszarach funkcjonowania zawodowego, jak również pomaga przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Zadania te realizowane są dzięki stałej i cyklicznej organizacji przedsięwzięć m. in. zajęć warsztatowych dla młodzieży, programów popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego, seminariów, indywidualnych porad zawodowych czy programów autorskich dostosowanych do danej grupy docelowej.

Pośrednictwo pracy to kolejna istotna forma wsparcia udzielana przez jednostkę OHP w Pionkach. Głównym celem funkcjonowania jednostki jest tworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług pośrednictwa pracy skierowanych do młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach swojej działalności pośrednik pracy zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem ofert pracy stałej i krótkoterminowej dla młodzieży, pomaga w zakresie zatrudnienia, praktyk i staży zawodowych oraz innych możliwości zdobycia doświadczenia, jak np. wolontariat. W ramach współpracy z pracodawcami organizuje cyklicznie giełdy pracy, dzięki którym osoby poszukujące pracy mogą się spotkać i bezpośrednio z pracodawcą omówić warunki współpracy.

Od czerwca br. realizowany jest przez MCK w Pionkach projekt „Obudź swój potencjał”. Dzięki projektowi młodzież między 18 a 25 rokiem życia otrzymuje bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże oraz możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu. Beneficjenci mogą również skorzystać z dodatkowego wsparcia m. in. zwrotu kosztu dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, badań lekarskich a także bezpłatnego wyżywienia i materiałów edukacyjnych.

11 listopada Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach zorganizowali Targi Edukacji i Pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. Celem organizowanych Targów było przedstawienie ofert edukacyjnych szkół wyższych oraz ofert pracy przez pracodawców. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Dyrektor CEiPM w Radomiu - Henryk Słomka. Największym atutem organizowanych Targów była możliwość bezpośredniego kontaktu przybyłych gości z wystawcami. Podczas spotkań z potencjalnym pracodawcą można było zapytać o szczegóły wystawianych ofert , wymagania na dane stanowisko, a także złożyć dokumenty aplikacyjne. Ponadto młodzież odwiedzająca Targi mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół wyższych oraz skorzystać z porad specjalistów OHP: doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i pośredników pracy.

Istotnym elementem codziennej działalności Młodzieżowego Centrum Kariery i Ośrodka Szkolenia Zawodowego jest współpraca z lokalnymi instytucjami i partnerami takimi jak: Urząd Miasta w Pionkach, Powiatowy Urząd Pracy w Pionkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury oraz okoliczne szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Skuteczna współpraca z w/w jednostkami pozwala w pełni realizować przedsięwzięcia i projekty na rzecz młodzieży, głównie uczniów i absolwentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza młodzież do skorzystania z bogatej oferty usług. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z MCK w Pionkach przy
Pl. Konstytucji 3-go Maja 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45,
telefon 48 312 15 04 oraz mailowo: mck.pionki@mazowiecka.ohp.