Aktualności

2016.11.10

TARGI PRACY I EDUKACJI W SZYDŁOWCU I PIONKACH: Młodzież i bezrobotni wymagają szczególnej pomocy

Jedną z jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej CEiPM w Radomiu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36. Punkt powstał w 2012 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie a jednostką samorządu terytorialnego Gminą Szydłowiec.

Bardzo ważnym elementem działalności Punktu jest współpraca z lokalnymi instytucjami i partnerami takimi jak: Urząd Miejski w Szydłowcu, Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Współpraca z ww. jednostkami daje możliwość lepszego poznania rynku pracy oraz partnerstwa przy realizacji przedsięwzięć i projektów rynku pracy.

W PPP w Szydłowcu realizowany był projekt pt. „Gwarancje dla młodzieży”. Dzięki projektowi 15 młodych osób zdobyło kwalifikacje zawodowe w postaci kursów zawodowych, szkoleń, pomocy doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, a także odbyło półroczne płatne staże zawodowe, po zakończeniu których część osób uzyskała zatrudnienie.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 10 października br. odbyło się seminarium pt. „Planuję swoją karierę edukacyjno-zawodową”. W seminarium brała udział młodzież, która niebawem ukończy naukę w szkole średniej i stanie przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W pierwszej części spotkania pośrednik pracy poinformowała młodzież o usługach świadczonych przez PPP w Szydłowcu i zachęciła do korzystanie z tej pomocy, następnie rozpoczęły się zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące dalszego kształcenia i kariery zawodowej. W październiku w ZS im. KOP odbywały się warsztaty z pośrednikiem pracy, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział. Podobne zajęcia odbywały się również w ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

7 listopada br. na Sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Henryk Słomka Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu.  W Targach brali udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Dyrektor PUP Tadeusz Piętowski, Dyrektor MOPS Wioletta Kucharska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Michalska, Radny MiG Szydłowiec Leszek Jakubowski oraz Radny Powiatu Szydłowieckiego Sławomir Nojek. Targi Pracy i Edukacji adresowane były do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej oraz do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy.  W trzeciej edycji targów udział wzięło 15 wystawców (firmy, uczelnie, szkoły,  jednostki szkoleniowe i edukacyjne, agencje zatrudnienia oraz instytucje rynku pracy). Pracodawcy poszukiwali m.in. elektroników, operatorów linii produkcyjnej, kierowców, mechaników, elektryków, magazynierów, brukarzy, ślusarzy, opiekunów osób starszych, pracowników restauracji, pracowników biurowych. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Mieszkańcy Szydłowca mieli okazję nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą, zapoznać się z ofertami pracy, złożyć osobiście dokumenty aplikacyjne oraz uzyskać informację na temat oferty edukacyjnej i szkoleniowej.


14 listopada br. w godz. 11:00-14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach na ul. Radomskiej 1 odbędą się Targi Pracy i Edukacji organizowane przez CEiPM w Radomiu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach. Bliższych informacji w sprawie Targów można uzyskać pod nr tel. 48 312 15 05 e-mail: ppp.pionki@mazowiecka.ohp.pl lub osobiście w siedzibie MCK Plac Konstytucji 3 Maja 3, 26-670 Pionki.